Cevaplar

2012-12-16T16:45:18+02:00

Yapılan araştırmalar, canlıların toprak yüzeyinden yaklaşık 10 m derinliğe ve 120 m yüksekliğe kadar yaşayabildiklerini göstermiştir. Deniz ve göllerde de canlıların büyük bir bölümü su yüzeyine yakın tabaka ( ilk 200 m ) içinde yaşamaktadır. 
Canlı türleri kendi yaşam şartlarına uygun alanlarda yayılış gösterir. 

Coğrafi şartların değişmesi durumunda canlı türleri yeni ortama uyum sağlar ya da uygun yaşam koşullarının olduğu ortamlara göç eder. Göç edemeyen ve yeni ortama uyum sağlayamayan canlı türlerinin nesli önce azalır sonra da yok olur.
Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgelere “biyom” adı verilir. Her biyomun kendine özgü bitki ve hayvan türleri vardır. Karasal biyomlar, genellikle orada hâkim olan bitki örtüsüne göre, su biyomları ise suyun özelliklerine göre ( tatlı su - tuzlu su ) sınıflandırılır.

0
2012-12-16T16:45:29+02:00

Genel anlamda ekosistemlerin sağlıklı yapısına ve işleyişine zarar veren her tür iç ve dış tehditler biyolojik çeşitliliği doğrudan ya da dolaylı olarak etkiler. Günümüzdeki en büyük sorun özellikle gelişmekte olan ülkelerde yıllık nüfus artışının yüksek olmasıdır. Dünyada asit yağmurları, iklimde gözlenen sera etkisine bağlı ısınma, doğal kaynakların sürdürülebilir olmayan tarzda kullanımı ve aşırı tüketimi geleceğe dönük ciddi endişeleri yaratmaktadır.

1 2 1