Cevaplar

2012-12-16T16:49:01+02:00

sı geçtiği yerler engebeli dağlık alanlar. seyrek geçtiği alanlar ise ova ve düz yerlerdir.

1 5 1
2012-12-16T16:49:20+02:00

 

İzohipslerin Özellikleri:

1.       İç içe kapalı eğrilerdir. 

2.       Yeryüzü şekillerini yükseltilerini ve biçimlerini canlandırırlar.

3.       En geniş izohips eğrisi en alçak yeri, en dar izohips eğrisi en yüksek yeri gösterir.

4.       0 metre eğrisi deniz kıyısından geçer. 

5.       İzohipsler eşit yükselti aralıklarıyla çizilirler.  Birbirini takip eden iki

izohips eğrisi arasındaki yükselti farkı  (equidistans) haritanın

tamamında aynıdır.

 

NOT:İzohipsler arasındaki yükselti farkını  haritanın ölçeği belirler. Büyük

ölçekli haritalarda yükselti farkı küçük iken, küçük ölçekli haritalarda fark

büyüktür.

6.Bir eğri üzerinde bulunan bütün noktaların yükseltileri aynıdır.

7.Her izohips eğrisi kendisinden daha yüksek izohips eğrisini çevreler.

8.İzohips eğrileri dağ doruklarında nokta halini alırlar.

9.İzohipsler birbirini kesmezler.

10.Birbirini kuşatmayan komşu iki izohips  aynı  yükselti değerlerine

sahiptir.

11. Akarsuyun her iki yanındaki eğrilerin yükseltisi aynıdır.
12. Eş yükselti eğrilerinin sık  geçtiği yerlerde eğim fazla, seyrek  geçtiği

yerlerde eğim azdır.

13. İzohips eğrilerinin sık geçtiği yerlerde;

•        Eğim fazladır.

•        Akarsuların akış hızları fazladır.

•        Akarsuların aşındırma gücü fazladır.

•        Akarsuların aşındırması derine doğrudur.

•        Kıta sahanlığı dardır.

•        Dağa tırmanma zordur.

•        Zirveyle etek arasındaki mesafe azdır.

1 5 1