Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-16T17:10:27+02:00

Delta bir ırmağın çatallanarak denize döküldüğü yerdir. Eski yunanlı tüccarların Nil Nehri'nin denize ulaşan kısmında üçgen biçiminde kara parçaları olduğunu gördüler. Oluşan şekiller yunan alfabesinin dördüncü harfi Δ (delta)'yla aynı olduğu için tüccarlar buraya delta adını verdiler. Hızlı akan suların içerisindeki çamur ve tortullar hız sebebiyle dibe çökme fırsatı bulamazlar. Ancak akarsuların denize döküldüğü yerlerde akış hızı düşer. Böylece akarsunun yol boyunca içinde taşıdığı çamur ve tortu birikintisi dibe çökme fırsatı bulur. Bu çöküntü birikerek yükselir. Tortullar su bitkileri tarafından sıkıca bir arada tutulur.Bir süre sonra verimli toprakların birikmesiyle delta ovası oluşur.


Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/217793-delta-nedir.html#ixzz2FEC7lbbk
1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-16T17:10:30+02:00

Bir ırmağın çatallanarak denize veya ırmağa kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ova, çatal ağız.

0