Cevaplar

2014-01-12T14:18:34+02:00
9.1.1. İnsanların antik çağlarda maddeye bakış açıları ile modern zamanlarda maddeye bakışaçılarını karşılaştırır. a. Madde hakkındaki ilk deneyimlerin sınama yanılma yoluyla edinildiği vurgulanır.b. Kimyanın gelişimi işlenirken bilimsel gelişim, sebep-sonuç ilişkileri ile birlikte verilir. 9.1.2. Kimyanın ve kimyacıların başlıca uğraş alanlarını açıklar. a. Başlıca kimya disiplinleri tanıtılır.b. İlaç, gübre, petrokimya, arıtım, ahşap işleme, boya-tekstil işlemeleri kısaca tanıtılarakkariyer bilincine ve girişimciliğe katkı sağlanır.   9.1.3. Kimyada kullanılan sembolik dilin tarihsel süreçteki gelişimini ve sağladığı kolaylıklarıfark eder. 9.1.4. Gündelik hayatta sıkça karşılaşılan elementlerin sembollerini adlarıyla eşleştirir. a. En hafif 20 element olan H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca yanında, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Br, Ag, Sn, I, Ba, Au, Hg, Pb gibi gündelik hayatta sıkça kullanılan elementlerin sembolleri tanıtılır.  9.1.5. Element ve bileşik kavramlarının örnekler kullanarak ilişkilendirir. a. Yaygın kullanılan H2O, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, CaO ve NaCl gibi bileşiklerin sistematik adlandırılmasında element adlarının kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlar irdelenir.9.1.6. Kimyada kullanılan güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerini tanır. a. Kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye zararlı etkileri gözden geçirilir.b. Güvenlik işaretlerinden yanıcı, yakıcı, korozif, patlayıcı, tahriş edici, zehirli ( toksik ), radyoaktif ve çevreye zararlı anlamına gelen işaretler tanıtılır. 
0