Cevaplar

2012-12-16T18:02:06+02:00

 we was playing basketball two days ago

they were playing computer games

 

 

I went to school yesterday.
Ben dün okula gittim.

 

You went Ankara last year.
Sen geçen yıl Ankara'ya gittin.

 

We played basketball last Sunday.
Biz geçen pazar basketbol oynadık.   gibi.

 

Two boys played with a ball.
İki çocuk bir topla oynadılar. 

 

An old lady walked with her dog.
Yaşlı bir bayan köpeğI ile dolaştı. 

 

A nurse brought a little baby to the park.
Bir dadı parka küçük bir bebek getirdi. 

 

An old man sat down and read his newspaper.
Yaşlı bir adam oturdu ve gazetesini okudu.

 

A gardener swept up dead leaves.
Bir bahçıvan ölü (kuru) yaprakları süpürdü.

 

He finished all the exercices.
Tüm egzersizleri bitirdi.


I enrolled to the pilates course.
Pilates kursuna yazıldım. 


Dr  Brown healed the patient.
Dr  Brown hastayı iyileştirdi. 


They bought 2 tickets for the U2 concert.
U2 konseri için 2 bilet aldılar.2 5 2
2012-12-16T19:21:58+02:00


a. Doğa gerçekleri ve atasözlerinden bahsederken kullanılır. 
Example / Örnek: 
&It snows. (Kar yağar.) 
&It rains. (Yağmur yağar.) 
&Water boils. (Su kaynar.) 

b. Alışkanlıklardan bahsederken kullanılır. 
Example / Örnek: 
&I get up early in the mornings. (Sabahları erken kalkarım.) 
&I brush my teeth everyday. (Her gün dişlerimi firçalarım.) 
&I go to cinema once in a week. (Haftada bir defa sinemaya giderim.) 
c. Genel durumlardan bahsederken kullanılır. 
Example / Örnek: 
&I like animals.(Hayvanları severim.) 
&I listen to music. (Müzik dinlerim.) 
&He loves cooking. (O, yemek yapmaktan hoşlanır.) 
d. Önceden planlanmış eylemlerin anlatımında kullanılır. 
Example / Örnek: 
&The plane leaves for New York at 19.00. ( New York uçağı 19:00'da ayrılıyor.) 
&The train leaves at 10:30 in the morning. (Tren sabahleyin 10:30'da ayrılıyor.) 
&The bus comes at 14:00 in the afternoon. (Otobüs öğlen 14:00'de gelir.) 

1. BÖLÜM:


SENTENCE STRUCTURE / CÜMLE YAPISI 
1. Positive Sentence / Olumlu Cümle: 
Özne ve hemen ardından yüklem ve cümlenin devamı gelir. 
Example / Örnek: 
&I speak English. (Ben İngilizce konuşurum.) 
&You like books. (Sen kitapları seversin.) 
&We study a lot. (Biz çok ders çalışırız.) 

Fakat tekil 3. şahıslarda He, She ve It'de yüklem -s takısı alır. 
Example / Örnek: 
&He drinks coffee. (O, kahve içer.) 
&She likes books. (O, kitapları sever.) 
&It barks a lot at nights. (O, akşamları çok fazla havlar.) 

Ancak sonu sh, ch, ss, x ile biten fiiller, buna ilave olarak do ve go fiili -es takısı alır. 
Example / Örnek: 
&He brushes his hair. (O, saçını tarar.) 
&She kisses her children. (O, çocuklarını öper.) 
&He fixes cars. (O, arabaları tamir eder.) 
&He does his homework. (O, ödevini yapar.) 
&She goes home after school. (O, okuldan sonra eve gider.) 

2. Negative Sentence / Olumsuz Cümle: 

Olumsuz cümlelerde “do” yardımcı fiili ve “not” kullanılır. Not, ‘değil' manasına gelir. 
Example / Örnek: 
&They do not like books. (Onlar kitapları sevmezler.) 
&We don't like cooking. (Biz yemek yapmayı sevmeyiz.) 
&You don't go to school on Sundays. (Pazar günleri sen okula gitmezsin.) 

“Do not” kısaca “don't” olarak da yazılıp okunabilir. 
Example / Örnek: 
&They don't work at weekends. (Onlar hafta sonları çalışmaz.) 

Fakat “He, She ve It” zamirlerinde yardımci fiil “does” olur. Ve fiildeki” -s, -es ya da -ies” takıları kalkar. Nedeni “do” yardımcı fiilinin ek alarak zaten “does” olmasıdır. 
Example /Örnek: 
&It does not snow in summer. (Yazın kar yağmaz.) 
&She does not go to work at weekends. (O, hafta sonları işe gitmez.) 
&He does not like apple. (O, elma sevmez.) “Does not” kısaca “doesn't” olarak da yazılıp okunabilir. 
Example /Örnek: 
She doesn't work at weekends. (O, hafta sonları çalışmaz.)

 

 

   
1 5 1