Cevaplar

2012-12-16T18:03:26+02:00

modern şiir =çağdaş şiir demektir

0
En İyi Cevap!
2012-12-16T18:03:53+02:00

zeLLikLeri :

-DiLi sade ve anLaşıLırdır.
-Modern şiirde nazım birimi mısradır ; fakat beyitLer , dörtLükLer ve bentLerLe de şiirLer yazıLabiLir.
-Modern şiirde öLçü serbesttir.
-Modern şiirLerde kafiye ve rediften ziyade ses zenginLiğine önem veriLir; fakat şair isterse bunLarı kuLLanabiLir..
-Modern şiirde konu sınırsızdır. Her şey şiirin konusu oLabiLir
-Modern şiirde beLLi bir nazım şekLi yoktur; fakat sone ve terzarima gibi nazım şekiLLeri Batı edebiyatından aLınıp kuLLanıLmıştır.
-Modern şiir herkese (haLka ve yüksek zümreye) hitap edebiLir..

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/218626-modern-siir-geleneginin-ozellikleri-nedir.html#ixzz2FEQGYEOP

1 5 1