Cevaplar

2012-12-16T18:06:16+02:00

He said that I should see a doctor. --> Doktoru görmem gerektiğini söyledi.

You should be ashamed of yourselves! --> Kendinden utanmalısın!

I should have written to her. --> Ona yazmalıydım.

One should not judge people by their appearance. --> İnsanlar görünüşleriyle yargılanmamalı! (Burada cümle etken [active] halde olsa da "one" boş bir zamir olarak kullanılmakta ve anlam edilgen [passive] olmaktadır)

He shouldn't say things like that. --> O bunları böyle söylememeliydi.

The car should be serviced every year. --> Araba her yıl bakıma alınmalı.

I recommend that there should be an investigation. --> Ben bir araştırma yapılması gerektiğini öneriyorum.

İt's essential that the project should not be delayed any further. --> Asıl olan bu projenin daha fazla gecikmemesidir.

He has an ache. So he should take a pain killer. --> Ağrısı var. Öyleyse bir ağrı kesici alması gerekiyor.

People should eat enough fruits and vegetables in order to be healty. --> İnsanlar sağlıklı olabilmek için yeterince meyve ve sebze yemeliler.

If you want to pass your class you should study hard. --> Sınıfını geçmek istiyorsan sıkı çalışmalısın.

You shouldn't eat too much fast fast food. --> Bu kadar çok hazır yiyecek yememelisin.

You should drink daily at least two litres of water. --> Günde en az iki litre su içmelisin. (Türkçedeki litre kelimesi Amerikan İngilizcesinde "liter" olarak İngiliz İngilizcesinde "litre" olarak yazılır)

The children should not play on the street. --> Çocuklar sokakta oynamamalı.

1 1 1
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-16T18:06:55+02:00

What should I have my boyfriend's birthday?

You should get shampoo to a friend

2 5 2