Cevaplar

2012-12-16T19:20:19+02:00

Fethin Sonuçları
1. Türk Tarihi Açısından Sonuçları
Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü sağlandı.
Başkent Edirne’den İstanbul’a taşındı.
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’ni tamamladı, Yükselme Dönemi’ne geçti, imparatorluk aşamasına ulaştı.
Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
Karadeniz ticareti Osmanlıların eline geçti.
II. Mehmet “Fatih” unvanını aldı.
Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma umutları kalmadı. Osmanlıların Avrupa’daki ilerlemeleri kolaylaştı.
2. Dünya Tarihi Açısından İstanbul2un Fethinin Sonuçları
Asya ile Avrupa arasındaki önemli kara ve deniz ticaret yolları, İstanbul Boğazı ve Karadeniz ticaret yolu Osmanlıların denetimine geçti. Bu durum Avrupalıların Coğrafi Keşifleri başlatmalarında etkili oldu.
Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma İmp.) yıkıldı.
İstanbul’dan kaçan bilginler İtalya’ya gitmişler, bu da Rönesans ve Reform hareketlerine zemin hazırladı.
Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı, bu durum Avrupa’da feodalitenin (derebeyliğin) zayıflamasında ve krallıkların güçlenmesinde etkili oldu.
Venedik-Ceneviz ticare
ti olumsuz yönde etkilendi.Ortaçağ sona erdi, Yeniçağ başladı.

0
2012-12-16T19:20:23+02:00

İstanbul'un Fethinin sonuçları 

1Başkent Edirne'den İstanbul'a taşındı
2Osmanlı devleti bir dünya devleti haline geldi
3İpek Yolu ile İstanbul Boğazı Osmanlı'nın eline geçti
4Toprak bütünlüğü ve türklerin Balkanlarda güvenli yerleşimi sağlandı
5İstanbul'un fethi, güçlü surların bile güllelerle yıkılabileceği anlaşıldı
6Rönesans hareketlerinin başlamasında etkili oldu
7Orta Çağ kapandı, Yeni Çağ başladı
8Coğrafi keşifler başladı(Çünkü bütün ticaret yolları Osmanlı!nın eline geçti)

0