Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-16T19:31:03+02:00

Örnek1 :

CH4 bileşiğinin yapısındaki C ve H atomlarının kütlece yüzdeleri nedir?

Çözüm :

CH4’ün mol kütlesini bulalım C’nin atom ağırlığı 12 ve H’nin atom ağırlığı 1 olduğundan 12 + 4 . 1 = 16 gram olarak bulunur.

Buradan elementlerin yüzdelerini orantı kurarak bulalım

16 gr. CH4 de 12 gr. C varsa

100 gr’ da x gr. C vardır.

X = %75

Bileşiğin kütlece %75’I karbondur. %25’I de Hidrojen olur.

Örnek2 :

3 mol NaOH bileşiği kaç gramdır ?

(Na:23 , O:16 , H:1)

Çözüm:

Önce NaOH’nin mol kütlesini bulalım.

NaOH= 23 + 16 + 1=40 gram

Orantı kurularak 3 mol NaOH’nin kaç gram olduğunu bulalım.

1 mol NaOH 40 gram ise

3 mol NaOH x gramdır.

X= 120 gram

3 mol NaOH bileşiğinin 120 gram olduğu bulunur.

Örnek 3:

12 gram C3H4 bileşiği kaç moldür? (C: 12 H:1)

Çözüm :

Önce C3H4 ‘ün 1 molünün ağırlığını bulalım.

C3H4 = 3.12 + 4.1 = 40 gram.

Orantı kurularak mol sayısı bulunur.

40 gram C3H4 1 mol ise

12 gram C3H4 x moldür.

X= 0,3 mol

12 gram C3H4 ‘ün 0,3 mol olduğu bulunur.

Örnek 4 :

Aşağıdaki bazı bileşikler ve mol kütleleri verilmiştir. Hangisi yanlıştır? (C:12 H:1 )

Bileşik Mol kütlesi

A) C3H4 40

B) C4H8 54

C) C2H2 26

D) C2H6 30

Çözüm :

Bileşiklerin mol kütlelerini hesaplayalım.

C3H4 : 3.12+4.1=40

C4H8 : 4.12+8.1=56

C2H2 : 2.12+2.1 = 26

C2H6 : 2.12+6.1 = 30

Buna göre A,C,D’nin doğru B’nin yanlış olduğu bulunur.

Örnek 5 :

SO3’ün bileşiğindeki S’nin kütlece % si kaçtır ?

(S:32 O:36)

A) 20 B) 25 C) 40 D) 60

Çözüm :

Önce SO3 ‘ün mol kütlesini bulalım.

SO: 32+3.16=80 gram

Orantıyla bileşikteki S’nin yüzdesi hesaplanır.

80 gram SO3 de 32 gram S varsa

100 gram SO3 de x gram S vardır.

X=%40 olarak bulunur.

Örnek 6:

C3HX + 4O2 3CO2 + 2H2O

Denkleminde bulunan C3HX bileşiğindeki x’in değeri nedir ?

A) 1 B) 2 C)3 D) 4

Çözüm :

Ürünlerde 2H2O da toplam 4 tane H olduğundan reaksiyona girenlerde 4 H olması için x=4 olmalıdır.

Örnek 7 :

6,02.1023 tane FE atomu =1mol FE atomu 6,02.1023 tane H2O molekülü = 1 mol H2O molekülüdür.

Örnek 8 :

Mol karbon (C) atomu : 6,02.1023 tane C atomu = 1 atom –g C = 12 g.

Örnek 9 :

1 mol sodyum (Na) atomu : 6,02.1023 tane Na atomu = 1 atom – gram Na=23 gr

Örnek 10 :

1 mol Ca(NO3)2 kaç gramdır ?

(Ca= 40 ; N= 14 ; O=16 )

A) 164 B) 150 C) 116 D) 102

Çözüm :

Ca(NO3)2

+ Toplam = 164 g dır .

Örnek 11 :

H2O molekülünün bağıl molekül kütlesi

H2O = 2.1 + 16 = 18 gram

1 mol H2O molekülü = 6,02.1023 tane H2O molekülü = 1 molekül gram H2O = 18 gram

Örnek 12 :

1 mol H2 SO4 kaç gramdır ?

( H=1 , g= 32 , O=16)

A) 78 B) 88 C)98 D) 108

Çözüm :

H2 SO4

+ 98 gram

Örnek 13 :

8,8 gram CO2 kaç moldür ?

(C=12 , O=16 )

A) 0,02 B)0,2 C) 0,3 D) 0,4

Çözüm :

CO2 = 12+16.2 = 44 gram

1 mol CO2 44 gram ise

x mol CO2 8,8 gram

X= 8,8 X= 0,2 mol 44

Örnek 14 :

0,4 mol Fe atomu kaç gramdır ?

(Fe= 56 )

Çözüm :

1 mol Fe atomu 56 gram ise

0,4 mol Fe atomu x

x= 0,4 . 56 x= 22,4 gram 1

Örnek 15 :

126 g HNO3 içinde kaç mol oksijen atomu bulunur ?

(H=1 N=14 O=16)

A) 3 B)6 C)9 D) 12

Çözüm :

Önce 1 mol HNO3 ‘ün kaç gram olduğunu bulmamız gerekir.

HNO3 = 1 + 14 + (3.16)

= 15+ 48

= 63 gram

1 mol HNO3 içinde 1 mol H atomu

1 mol N atomu ve 3 mol O atomu bulunur.

63 g HNO3 ‘de 3 mol O atomu

126g HNO3 ‘de x

2

X= 126.3 = 6

63

olduğundan , 6 mol O atomu vardır

1 4 1