Cevaplar

2014-01-12T18:36:28+02:00
Halk Hikâyelerinin Genel Özellikleri Aşk, sevgi ve kahramanlık gibi konular işlenir.Ortaya çıktıkları dönemin sosyal, siyasal ve kültürel özelliklerini yansıtır.Olaylar halkın anlayacağı, sade bir dille anlatılır.Âşıklar, olayları saz çalarak taklitler yaparak anlatırlar.Kişiler ve olaylar gerçeğe yakındır; olağanüstülükler oldukça sınırlıdır.Anlatıcıları halk ozanları, şairler, âşıklar gibi kültürü olan kişilerdir. Anlatımda nazım ve nesir birlikte kullanılır. Hikâyelerde olayın anlatımını hızlandırmak için nesre başvurulurken, duyguları daha etkili yansıtmak için nazım kullanılmıştır.Halk hikâyeleri sözlü gelenek ürünleridir, yani anonimdir.XVI. yüzyıldan itibaren destanın yerini almıştır.Nazım-nesir karışıktır.Anlatmaya ve olaya dayanan bir türdür.Masallarda olduğu gibi kalıplaşmış ifadeler vardır.Halk hikâyesinin içinde masal, efsane, fıkra, dua, beddua, deyim, atasözü, bilmece vb. örneklerine rastlanabilir.Özel anlatıcıları vardır. Meddahlar veya âşıklar tarafından anlatılır. Anlatıcıları okur-yazar, az çok kültürlü kişilerdir.Genellikle mutlu bir biçimde biter.Kahramanların yaptığı dua ve beddualar mutlaka kabul edilir. Kahramanın en büyük yardımcısı Hz. Hızır, ondan sonra attır.Kahramanlar genellikle dört şekilde âşık olur: Bade içme,Resme bakarak âşık olma,İlk görüşte âşık olma,Aynı evde büyüyen kahramanlar kardeş olmadıklarını öğrenince. Türk halk hikâyeleri genel olarak beş bölüm halinde düzenlenir: Fasıl: Âşık bu bölümde dinleyiciyi hazırlamak, ustalığını göstermek veya dinleyenlerin isteklerine cevap vermek için bir divani söyler. Ardından cinaslı bir türkü, bunun ardından da olağanüstü bir konunun yer aldığı bir tekerleme söylenir.Döşeme: Manzum veya mensur cümlelerden oluşan kalıplaşmış bir giriştir. Hikâyenin geçtiği yer ve zaman, hikâyenin kahramanları ve bunların aileleri tanıtılır.Hikâyenin Asıl Konusu: Aşk hikâyelerinde aşığın sevgilisine kavuşmak için çektiği sıkıntılar; dini-destanî hikâyelerde ise, din ve kahramanlık konuları ağır basar.Sonuç ve Dua: Aşk hikâyelerinin büyük bir çoğunluğu sevgililer vuslata ermeden biter. Hikâyenin sonunda dua edilerek hikâye bitirilir.Efsane: Hikâye ile ilgisi olmayan bu efsanede, vuslatın gerçekleşmediği hikâyelerde sevgililerin öbür dünyada vuslata ereceklerine işaret edilir.
0
2014-01-12T18:38:37+02:00
Hırslı,cesur yürekli kahraman olmaları başlıca özellikleridir.

0