Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2016-01-18T03:54:31+02:00
Şiirler

Yörede yaşanan etkileyici olaylara ağıt düzme geleneği günümüzde de canlıdır. Bir kazada, on yedi kişiden ancak ikisi kurtulur. Bu olay üzerine yakılan ağıttan bir bölüm :Öğlen üstü tarlayı bitirdik Başka tarlaya gitmeye çekildik Kazaya uğrayacağımızı ne bilirdik Feryadımızı duyan dağlar ağladıÇeşme bayırını dönmeye kalmadı Mehmet motoru vitesten salladı Mustafa yapma diye yalvardı Yalvarmamızı duyan dağlar ağladıYolcular kan içinde yatırıldı Kırılan kollar,bacaklar sarıldı Kara haber hemen duyuldu Yardıma gelen kullar ağladı.Diğer bir ağıttan örnek;
Er Mektubu Ağıtı
Muratlı’dan bindim trene Selam söyle dosta,yarene Al horozu,sen müjde verene Tezkereyi aldım geliyorum ana Seni gördüm rüyamda,hayalimde Seni gördüm nöbette,talimde Anladım deva imişsin,her derde Artık kıymetini biliyorum ana. Selam ilet yetim Veli’ye İyi bak,benim ak kediye Ela gözlü bir selviye Aşık oldum ölüyorum ana Ayrıntılı mektup yaz sıladan Haber Sal hısımdan,akrabadan Huzurundan ayrılırken Tanrı’dan Sağlığını diliyorum ana.TürkülerTekirdağ halk müziği Trakya Bölgesi özellikleri taşır. Çevre illerde çalınıp söylenen türküler burada da bilinir. Karşılama havaları, gelin alma, kına havaları, ağıtlar, maniler, harman-hasat havaları,pastal (tütün yaprağı dizisi) türküleri,horalar,gelin çıkarma,kına vurma,gelin dolaştırma ezgileri, güreş havaları Balkanlarla ortak özellikler taşır.Yörede en ağırından en hızlısına kadar ezgi söylenir. Garip, Kerem, Kalenderi ayağında ezgilerle koşma ve maniler çoktur. En yaygın usul 9 zamanlıdır.Yörenin ünlü türküleri : Bahçalarda Börülce, Attum Şalım Boynuna, İnce giyerim ince, Duman da bastı dağlara, Yeni odanın camları, Bağa Girdim Bağ Budanmış, Keklik, Gayda, Selanik, Al Duvaklı, Cevriye, Gideriz Biz ikimiz.ManilerYörede kapsamlı bir folklor araştırması yapılmadığından manilerin özgün olanları saptamak oldukça güçtür. Düğünlerde, çeşitli eğlentilerde söyleme günümüzde de yaygındır. Manilerin ana konusu sevdalar ve ayrılıklardır. Köyün doğası ve yöre yaşamından kimi kesitleri manilere yansımıştır.Tekirdağ’ a ait birkaç mani örnek vermek gerekirse ;
Ak üzüm asmasıyım Fabrika basmasıyım Bana doktor ne lazım Ben sevda hastasıyımAk dutlar kara dutlar O dutları kim toplar Asker olan yarime Gölge olsun bulutlarArpalar dize kadar Gel yarim bize kadar Çorap öreyim sana Topuktan dize kadar.TekerlemelerOyun sayışmalarında, masal başlarında, sonlarında söylenen tekerlemeler değişik ve ilginçtir. Yöreden birkaç oyun sayışma tekerlemesi :Benim adım mahu heykel Arkam kambur başım kel Ayaklarım yampuriki Ben giderim kamburiki Haydi sen çık,bir ikiHoroz öttü Tavuk tepti Nuri kıza selam etti Alçık balçık Sana derim Sen çıkNinnilerNinnilerden birkaç örnek vermek gerekirse;Bahçeden su gelir Tekkelerden hu gelir Yavrum yattı beşiğe Şimdi uykusu gelirEy kargalar kargalar Ceviz dalını ırgalar Irgalamayın kargalar Oğlum sizi kovalar E,eee…Hu dervişler dervişler Hak yolundan gelmişler Bir fırın ekmek yemişler Daha da yok mu? Demişler Hu,hu,hu…AtaSözleriYöre Atasözleri karmaşık etkenlerle oluşmuş kültürel birikimin izlerini taşır. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, değişik öğelerin birbirleriyle etkileşmesi sonucu atasözlerinin de ortak ürünlerin çoğu gibi özgünlüklerini yitirdiği görülmektedir.Tekirdağ Atasözlerine örnekler :“ Adamın iyisi iş başında gelir”, “Aksak eşeğin kör nalbantı olur”, “ Arıyı duman, insanı iman yola getirir”, “ Vakitsiz açan gül tez solar”
0