Cevaplar

2012-12-16T19:45:22+02:00

bulutlardaki negatif yük yere ağır hava yollar

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-12-16T19:46:00+02:00

Suriye yönünden esen rüzgârın getirdiği toz bulutları, mevsimsel olarak zaman zaman sınıra yakın
Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Siirt ve Mardin illerinde etkili olmakta ve hava kalitesi bozulmalarına
neden olmaktadır. Bu çalışmada, toz bulutlarının oluşum nedenleri, bölgenin meteorolojik, jeomorfolojik, jeolojik
ve pedolojik özellikleri açısından tartışılarak, toz bulutlarının iç ve dış ortam hava kalitesine olan etkileri
Şanlıurfa ili için araştırılmıştır. Toz bulutunun hakim olduğu günler ve normal günler için iç ve dış ortam
havasındaki değişik çaplardaki partikül madde miktarları ölçülmüş ve sonuçlar analiz edilmiştir. Toz
bulutlarının iç ve dış ortam hava kalitesini önemli oranda düşürdüğü saptanmıştır. Toz bulutlarına karşı alınacak
önlemler ve bazı öneriler ayrıca sunulmuştur.

1 5 1