Cevaplar

2012-12-16T20:22:48+02:00

 Kopuzla türkü söyleyen en eski türk şairleri. Osmanlı döneminde halk şairleri için kullanılırdı. Aşık sözünün karşılığı olduğu gibi meddah anlamını da taşıyordu. Ozanların toplumda önemli yerleri vardı. Beylerin huzurunda, dini törenlerde, elindeki kopuzunu çalarak kahramanlık destanları okurlar, halk arasında kıssa söylerlerdi. Memluk ordusunun mızıka takımında ozan denilen çalgıcılar olduğu tarihi kaynaklarda yazar. Selçuklular’da da benzer durum görülür.

 

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-16T20:23:05+02:00
Sazla şiirler söyleyen halk şairi, âşık
Örnek: Oralarda âşıklar, halkı coşturmak için ozanların kopuzlarını çalıyorlar. O. S. Orhon Şiir yazar kimse, şair. Şiir yazan, şair. Halk şairi. Şakacı, güzel ve tatlı konuşan. 1. şiir yazan, şair. halk şairi. 2. şakacı, tatlı, güzel konuşan.
0