Cevaplar

2012-12-16T20:32:22+02:00

Günlük kullanımıyla küre kusursuz simetriye sahip geometrik bir nesnedir, bir yüzeydir; üç boyutlu Öklit uzayında (R3) yatar.

Analitik geometride (x0, y0, z0) merkezli ve r yarıçaplı küre denklemi:

olarak verilir. Bu ifade, başnoktaya (orijin) uzaklıkları r olan noktaları anlatır.

Yine günlük kullanımda, içi dolu bir küreye de küre denmektedir. Matematikte ikisi arasında ayrım gözetilir ve içi dolu bir küreye yuvar denir. Bir yuvar topolojik (geometrik) bir nesne olarak 3 boyutludur. İçi boş olan küreyse 2 boyutludur.

Genel olarak, matematikte küre, n boyutlu bir çokkatlıdır. Sn olarak gösterilir. (n+1) boyutlu Öklit uzayında (Rn+1) yatar. (a0, a1,, an) merkezli ve ryarıçaplı küre Rn+1'de analitik olarak:

ile tanımlanır. Dolayısıyla, 1 boyutlu küre bir çemberdir. 0 boyutlu küreyse iki noktadan oluşur çünkü gerçel çizgide 0'a uzaklığı r olan iki nokta vardır.Rn+1'de başnokta merkezli ve 1 yarıçaplı bir küreye birim küre denir.

Formüller

(İki boyutlu, standart) bir küre için bazı formüller:

Küre formülleriHacim Projeksiyon Alanı Küre parçasının hacmi Yarıçap Yükseklik Atalet momenti Yüzey alanı
0
2012-12-16T20:35:25+02:00

Kaçıncı sınıf? Biraz daha bilgi verki bende sana yardım edeyim. Ve benim sakın saçma birşey yazdığımı düşünme. Gerçekten sana yardım etmek istiyorum. Hem Allah yukarda sana yardım etmek istediğimi biliyor...

0