Cevaplar

2012-12-16T21:14:49+02:00

ir yerin, haritasını veya planını yapabilmek için o yer küçültülerek bir düzlem üzerine çizilebilir. Çünkü haritası veya planı çizilecek yerin büyüklüğünde bir kağıt bulmak ve kullanmak olanaksızdır. Bunun için çizilecek yerleri eşit oranlarda küçülterek çizmemiz gerekir. Bu küçültme oranına ölçek denir. Ölçek, herhangi bir yerin plan veya haritası çizilirken, ne kadar küçültüldüğünü gösteren orandır. Plan ve haritaların hepsinde ölçek bulunur.

        İki çeşit ölçek vardır. Bunlar kesir ve çizgi ölçeğidir.

        Harita üzerindeki uzunluk
        Ölçek = ----------------------------------- 
        Arazi üzerindeki uzunluk 

        1/25 000, —1/300000 veya 1 : 250 000 şeklinde yazılan ölçeklere, kesir ölçeği denir. Bu ölçekte küçültme oranı, payı 1 olan kesir sayıları ile gösterilir. Kesir ölçeğinde, harita ya da plan üzerindeki 1 cm'lik uzaklığın, gerçek te ne kadar olduğu paydada görülür.

        Örneğin, bir planın köşesinde "Ölçek : 1/100" olarak yer almış olsun. Bu kesir ölçeği, gerçek uzunlukların her birinin 100 kez küçültülerek düzlem üzerine geçirildiğini gösterir. 100 cm'lik gerçek uzaklık, planda, 1 cm'lik uzunlukla gösterilmiş demektir. Ölçekten yararlanılarak iki yer arasındaki gerçek uzaklıklar hesaplanmaktadır. Örneğin, 1/3 000 000 ölçekli bir haritada iki şehir arasındaki uzaklık 8 cm olsun. Bu iki şehrin birbirine olan gerçek uzaklığını şu şekilde bulabiliriz:

        Gerçek uzaklık = Haritanın ölçeği x Haritadaki uzunluk
        3 000 000 x 8 = 24 000 000 cm = 240 km'dir.

        Çizgi ölçeği, haritanın bir köşesinde çizgi ile gösterilir. Çizgi ölçeği, haritadaki küçültme oranına göre, eşit bölümlere ayrılıp üzerine rakamlar yazılarak oluşturulmaktadır.

        Ölçek rakamından, plan veya haritası yapılan yerlerin, gerçek ölçülerinin ne kadar küçültüldüğünü anlarız.

ÖLÇEKLER

 

Ölçek haritalardaki alan ve uzunlukların gerçek alan ve uzunluklara oranıdır.

İki türlü ölçek vardır:

1KESİR ÖLÇEK                  

Küçültme oranının kesirlerle ifade edildiği ölçeklerdir. Kesir ölçekte birim yazılmaz. Her zaman cm cinsindendir. 1:1000 ,1/100.000 gibi.

0
2012-12-16T21:26:44+02:00

ir yerin, haritasını veya planını yapabilmek için o yer küçültülerek bir düzlem üzerine çizilebilir. Çünkü haritası veya planı çizilecek yerin büyüklüğünde bir kağıt bulmak ve kullanmak olanaksızdır. Bunun için çizilecek yerleri eşit oranlarda küçülterek çizmemiz gerekir. Bu küçültme oranına ölçek denir. Ölçek, herhangi bir yerin plan veya haritası çizilirken, ne kadar küçültüldüğünü gösteren orandır. Plan ve haritaların hepsinde ölçek bulunur.

        İki çeşit ölçek vardır. Bunlar kesir ve çizgi ölçeğidir.

        Harita üzerindeki uzunluk
        Ölçek = ----------------------------------- 
        Arazi üzerindeki uzunluk 

        1/25 000, —1/300000 veya 1 : 250 000 şeklinde yazılan ölçeklere, kesir ölçeği denir. Bu ölçekte küçültme oranı, payı 1 olan kesir sayıları ile gösterilir. Kesir ölçeğinde, harita ya da plan üzerindeki 1 cm'lik uzaklığın, gerçek te ne kadar olduğu paydada görülür.

        Örneğin, bir planın köşesinde "Ölçek : 1/100" olarak yer almış olsun. Bu kesir ölçeği, gerçek uzunlukların her birinin 100 kez küçültülerek düzlem üzerine geçirildiğini gösterir. 100 cm'lik gerçek uzaklık, planda, 1 cm'lik uzunlukla gösterilmiş demektir. Ölçekten yararlanılarak iki yer arasındaki gerçek uzaklıklar hesaplanmaktadır. Örneğin, 1/3 000 000 ölçekli bir haritada iki şehir arasındaki uzaklık 8 cm olsun. Bu iki şehrin birbirine olan gerçek uzaklığını şu şekilde bulabiliriz:

        Gerçek uzaklık = Haritanın ölçeği x Haritadaki uzunluk
        3 000 000 x 8 = 24 000 000 cm = 240 km'dir.

        Çizgi ölçeği, haritanın bir köşesinde çizgi ile gösterilir. Çizgi ölçeği, haritadaki küçültme oranına göre, eşit bölümlere ayrılıp üzerine rakamlar yazılarak oluşturulmaktadır.

        Ölçek rakamından, plan veya haritası yapılan yerlerin, gerçek ölçülerinin ne kadar küçültüldüğünü anlarız.

ÖLÇEKLER

 

Ölçek haritalardaki alan ve uzunlukların gerçek alan ve uzunluklara oranıdır.

İki türlü ölçek vardır:

1. KESİR ÖLÇEK                  

Küçültme oranının kesirlerle ifade edildiği ölçeklerdir. Kesir ölçekte birim yazılmaz. Her zaman cm cinsindendir. 1:1000 ,1/100.000 gibi.

(Bu bilgileri benim sitemden veriyorum. Alıntı yapanları lütfen şikayet edin)

2 3 2