Cevaplar

2012-12-16T21:49:24+02:00

Ve Milli Mücadele Başlıyor Soru Cevap

Osmanlıyı barışa zorlayan sebepler nelerdir?
1)Bulgaristan’ın 29 Eylülde savaştan çekilmesi ile Almanya ile bağlantımızın kesilmesi ve yardımın gelememesi
2)Osmanlının Irak ve Filistin cephelerinde yenik durumda olması

3)İttihat ve Terakkicilerin ülkeyi terk etmesi
4) Wilson İlkelerinin Türklerle ilgili maddelerine güvenmemiz
Anlaşma nerede ve kimler arasında olmuştur?
30 Ekim 1918 de Limni adasının, Mondros limanında, Agememnon adlı İngiliz gemisinde İtilaf devletleri adına Kaltrope, Osmanlı adına Rauf bey imzalamıştır.
a) Osmanlı Devleti’nin Egemenliğini Kısıtlayan Hükümleri nelerdir?
Boğazlar tüm devletlere açık olacak ve İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
İtilaf Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek 7.madde).
Vilâyât-ı Sitte’de (Erzurum, Van, Harput, Diyarbakır, Bitlis, Sivas) bir karışıklık çıkarsa, İtilaf Devletleri buraları işgal edebilecek (24.Madde).
Bütün haberleşme-ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri’nin kontrolüne verilecek.
b) Askeri Hükümleri nelerdir?
Güvenliği sağlayacak askerden fazlası terhis edilecek.
İtilaf Devletleri ve Ermeni esirleri serbest bırakılacak.
Türk askerleri İtilaf Devletleri’nin kontrolünde kalacak.
Hicaz, Yemen, Suriye, Irak ve Trablusgarp’taki Türk subay ve askerler en yakın İtilaf devletine teslim edilecek.
c) Ekonomik Hükümleri nelerdir?
Toros Tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
Tüm demiryolları ve donanma gücü İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakılacak, gemiler limanlarda tutuklu kalacak.
Silah, cephane ve orduya ait tüm mallar İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakılacak.
Yer altı ve yerüstü zenginlik kaynakları İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakılacak.
Ülkenin ihtiyaç fazlası kömür, akaryakıt ve deniz gereçleri dışarıya satılmayacak.
Mondros ateşkesinin önemi nedir?
Osmanlı devleti fiilen sona ermiştir. Sadece 7. madde tüm diğer maddeleri karşılamaktadır ve bunu yapacakları işgaller için koymuşlardır.
İşgallere karşı Türk milleti tarafından direniş cemiyetleri kurulmuştur.
Azınlıklar da işgalleri kolaylaştırmak için zararlı cemiyetleri kurmuştur
İşgallerin dağılımı nasıldır?
İngilizler: Çanakkale, Musul, Samsun, Merzifon, Batum, Kütahya, Urfa, Antep ve Maraştır. Ancak Urfa, Antep ve Maraşı ,İngilizler Fransızlara bırakmıştır.
Fransızlar:Çukurova ve İngilizlerden aldıkları Urfa, Antep ve Maraştır.
İtalyanlar:Antalya, Burdur, Isparta ve Konya’dır.
İşgallere karşı Osmanlı yönetiminin tutumu nasıldır?
Osmanlı yönetimi Mondros’u imzaladıktan sonra bu anlaşmanın 7. maddesini uygulatmamak için işgallere ses çıkarmamıştı. Hatta Paris barış konferansına dayanarak Yunanlıların İzmir’i işgal etmesine bile karşı gelinmediği gibi halkın İzmir’in işgaline karşı birleşmesini bile istememiştir.
Tüm bu haksızlıklara Ahmet İzzet Paşa hükümeti dayanamayarak istifa etmiştir.
Yerine kurulan Tevfik Paşa hükümeti de işgalci devletlerin isteklerine uygun davranmadığı için istifa etmek zorunda kaldı.
Tevfik paşadan sonra milli mücadeleye ters olan ve mücadele edilmesini istemeyen Damat Ferit Paşa hükümeti kurulmuştur. 
İşgallere karşı M. Kemal’in tutumu nasıldır?
M. Kemal Mondros imzalandığında Suriye cephesinde Yıldırım Orduları Komutanıydı. İstanbul hükümeti tarafınca İstanbul’a çağrılmış ve İstanbul’a 13 Kasım 1918 varmıştır. Aynı gün İstanbul’a itilafların donanması da gelmiş ve M. Kemal “Geldikleri gibi giderler” diyerek İstanbul da Padişah ve arkadaşları ile toplantılar yapmıştır.
M. Kemal’in İstanbul da yaptığı toplantılarda hangi görüşler ortaya çıkmıştır?

1)İngiliz mandası
2)Amerikan mandası
3)Bölgesel mücadele
ve M. Kemal’in düşüncesi olan “Millet egemenliğine dayanan kayıtsız ve şartsız bağımsız yeni Türk Devleti”.

Paris Barış konferansının toplanış amacı nedir?
18 Ocak 1919 da ABD İngiltere Fransa ve Japonya başkanlığında 32 devletin bir araya gelerek toplanmasının amacı Savaştan sonra İttifak devletleri ile yapılacak olan barış anlaşmalarının şartlarını belirlemekti.
Paris barış konferansında İzmir ve çevresi niçin Yunanlılara verilmiştir?
Daha önceki gizli anlaşmalarla İtalya’ya verilmesine rağmen İngilizlerin bölgede güçlü bir devlet olmasını istememesi ve yunanlıların yaptığı çeşitli propagandalar sonucu İzmir Yunanlıların işgaline bırakıldı.
Paris barış konferansının önemi nedir?
1)Bu konferansa dayanarak Yunanlılar İzmiri işgal edecektir
2)İzmir ve çevresinin daha önce kendine verilmesine rağmen Yunanlılara verilmesi İtalyanları İtilaf devletlerine küstürmüş ve bizi fazla uğraştırmamıştır.
İzmirin işgali nasıl olmuştur?
14 Mayısta İzmir’in işgal edileceği haberi gelmiş ve İzmir halkı maşatlıkta toplanarak Reddi İlhak Cemiyetini kurarak işgali protesto etti. Osmanlı hükümeti ve İzmir valisi işgal haberine tepkisiz kalmış ve İzmirin işgal haberinin yalan olduğunu söylemiştir. Buna rağmen 15 Mayısta Yunanlılar İzmir’e asker çıkarmış ve ilk tepki yine Türk halkından gelmiştir. Hasan Tahsin adlı gazeteci ilk kurşunu atmış buna karşı yunanlılar ise katliam yaparak evleri yakmışlardır.

1 5 1