Cevaplar

2012-12-16T21:39:38+02:00

Ankara Milli mücadelede türklerin sığınağı ve üs merkezi olmuştur her tülü faaliyet buradan yürütülmüştür.Çünkü ozaman sığınacak tek yer o zaman çorak bir yer olan Ankara idi.Burada toplantılar yapılır ve mücadelenin nasıl olacağı konusunda toplantılar yapılırdı.Ankara'ya İstanbul'dan kaçan komutanlar ve politikacılar gelmiştir.Onların gelmesiyle bir meclis kurulur ve haklı mücadelemezi hukuki ve belgesel olarak da savunabilme imkanımız doğmuştur.

1 1 1
2012-12-16T21:41:09+02:00

Cumhuriyet 
Dönemi   


1919 
yılına gelindiğinde Ankara, tarihteki güçlü merkezlerden biri olma niteliğini 
çoktan yitirmiş; çevre yerleşimlerle bağlantısı kesilmiş, zor yaşanılır, 
küçük bir kasabadır artık. Düşen Osmanlı Devleti, Mondoros Mütarekesi'nin 
imzalamış, ülke itilaf devletlerinin işgali altına girmiştir. Bu arada, 
Anadolu'da başlatılan kurtuluş mücadelesi, örgütlü bir hale gelmiş; 
Sivas Kongresi toplanmış, işgal altındaki ülke topraklarının ortasında 
kalan Ankara, yeniden doğuşun merkezi olarak seçilmiştir. 

27 Aralık 1919 günü Mustafa Kemal ilk kez Ankara'ya gelir. Anadolu'da 
başlatılan kurtuluş mücadelesi artık bu bozkır kentinden yönlendirilecektir. 
16 Mart 1920'de İstanbul işgal edilir, Meclis-i Mebusan İngiliz askerlerince 
basılır. Mustafa Kemal bir bildiri yayınlayarak Ankara'da olağanüstü 
bir meclis kurulacağını, illerin temsilci göndermelerini ister. Meclis-i 
Mebusan'ın üyelerinin bir kısmı da dahil olmak üzere, Ankara'ya yurdun 
dört bir yanından akın olur. 

Büyük Millet 
Meclisi 23 Nisan 1920'de ilk kez toplanır. Derme çatma bir kürsü, iki 
gaz lambası ve 115 inanmış insan... En yaşlı üye olan Sinop Mebusu Şerif 
Bey kürsüye gelir: 

"Dahili 
ve harici tam bir istiklal içinde mukadderatını bizzat deruhte ve idare 
etmeye başladığını bütün cihane ilan ederek, Büyük Millet Meclisi'ni 
açıyorum." 24 Nisan'da Mustafa Kemal kürsüdedir. Dört saat süreyle 
konuşur. Ve oybirliği ile başkanlığa seçilir. Kuvayı Milliye, ilk iş 
olarak yurdurn dört bir yanında başlayan ayaklanmalarla uğraşır, onları 
bastırır. Anadolu'da artık en büyük güçtür Meclis. Ve bu mücadele, adeta 
Kurtuluş Savaşı'nın bir provası olmuştur. Bu arada Yunan işgali İzmir'den 
Anadolu'nun içlerine doğru yayılmaktadır. 

1921 Ocak ayına gelindiğinde ilk kez düenli orduların savaşa girmesine 
karar verilir ve ilk Anayasa kabul edilir. Bu Anayasa'ya göre "Egemenlik 
Kayıtsız Şartsız Milletindir" Artık tek bir hedef vardır; işgale 
son vermek... Büyük Millet Meclisi emrindeki ordular, kıyasıya bir mücadeleye 
girişirler. 

Başkomutanlık 
meydan Savaşı 30 Ağustoz 1922'deki Büyük Zafer'in ardından, 9 Eylül'de 
İzmir'de sonuçlanır. Mustafa Kemal, 2 Ekim 1922 tarihinde İzmir'den 
Ankara'ya döner ve o gün Ankaralılar tarafından "fahri hemşehri" 
ilan edilir. 13 Ekim 1923 tarihinden itibaren, "Türkiye Devletinin 
Makarr-ı İdaresi (başkenti) Ankara'dır. 

Askeri zaferin 
kazanılmasında sonra , sıra bu sonuçları kalıcı kılacak yapısal çözüme 
gelmiştir. 28 Ekim 1923 gecesi Mustafa Kemal'in Çankaya'da ikamet ettiği 
konutta hararetli bir toplantı yapılır. O gece sabaha kadar Cumhuriyet'in 
ilanını gerçekleştirecek Anayasa değişikliği hazırlanır. Ertesi gün, 
Büyük Millet Meclisi'nde "Yaşasın Cumhuriyet" nidaları arasında 
Cumhuriyet ilan edilir. Mustafa Kemal de , oybirliği ile ilk cumhurbaşkanıdır.

0