Cevaplar

2012-12-16T22:12:33+02:00

1.
Aile üyelerinden birinin/bazılarının düzenli olarak aşırı miktarda alkol alması, bu
sebeple işte veya okulda üzerinde düşen görevleri yerine getirememesi, sağlığının
tehdit altına girmesi, sosyal ya da yasal problemlerle karşılaşması, ailede
ve evlilik kurumunda çatışmalar yaşaması sözkonusudur. 

2.
Kişinin alkol bağımlılığına bağlı olarak sözlü ya da
fiziksel şiddete başvurması, aile içinde çok ciddi çatışmalara sebep olur. 


3. Alkol bağımlısı
olan kişi, sürekli olarak alkolü bırakacağına dair -asla tutamadığı- sözler
verir, bu durum da diğer aile üyelerinde hayalkırıklığı yaratır. 

4.
Alkol bağımlısı kişi, ayıkken de sarhoşken
de diğer aile üyelerine karşı şiddet kullanabilir ya da onları
şiddet kullanacağına dair tehdit edebilir. Bu durum aile üyelerini risk
altına sokar. 

5. Aile üyeleri
arasında iletişim kopukluğu yaşanır, aile içi etkileşim çok düşük düzeydedir,
üyeler arasındaki bağlar çok zayıftır. 

6.
Aile üyeleri, alkol bağımlısı olan kişinin bu alışkanlığı
için çeşitli mazeretler üretirler, bu da kişinin bağımlılığına çanak tutar. 

7.
Tüm üyeler, kişinin
alkol bağımlılığının ne denli ciddi boyutta olduğunu ve bu durumun
aile üzerindeki etkilerini görmezden gelme eğilimi gösterirler. 

8.
Kişinin pervasızca para harcaması, işe sık
sık gitmemesi veya işini kaybetmesi sonucu, aile çok ciddi maddi
sorunlarla karşılaşır. 

9. Kişinin kendisi
gibi alkol bağımlısı kişilerle yakınlaşması, ailesinden uzaklaşmasına sebep olur. Bu
durum da aile üyelerinin birbirlerine yabancılaşmasına sebep olur. 

10.
Çocuklar, ailedeki kopukluktan ve belirsizliklerden kaynaklanan sorunlardan dolayı, dışa
vurumcu bir tutum sergilerler. 

11. Alkol bağımlısı ebeveynler,
çocuklarının da alkol kullanıyor olmasına aldırış etmezler. Bu tutum ilerde
çocukların da birer bağımlı haline gelmesine zemin hazırlar. 

12.
Alkol bağımlısı kişi, arkadaşları veya geniş aile
üyeleri tarafından hoş karşılanmamaya başlar, dışlanır. 

13. Kişi
günlük sorumluluklarını yerine getirememeye başlar. (örn. faturaların ödenmesi,vs.) 

14.
Aile üyeleri, kişinin alkol bağımlılığından dolayı utanç duyarlar, itibarlarını
kurtarmak için kişinin bu tutumunu mazur gösterecek bahaneler uydururlar.

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/332630-alkol-ve-sigaranin-butceye-verdigi-zarar-nedir.html#ixzz2FFQ9eimi

0
2012-12-16T23:52:45+02:00

burada sigara ve alkolün bütceye verdiği zararları madde madde yazmaktadır bu linkten bulabilirsin tam olarak 14 madde vardır.

KAYNAK

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/332630-alkol-ve-sigaranin-butceye-verdigi-zarar-nedir.html#ixzz2FFoxW65Q

0