Cevaplar

2012-12-16T23:02:35+02:00

2 kişi bul bir problem sor ikisi birleşip cevabı bulunca çoklu zeka karşiim :D

0
2012-12-16T23:30:17+02:00

Çoklu zekâ nedir?
Yıllarca insanların doğuştan geldiğine inanılan belli bir zekâya sahip olduğu, yaşamını onunla sürdürdüğü görüşü hâkimken artık günümüzde insan zekâsının sınırları, araştırmalarla birlikte yeniden çizilmeye başlandı.
Bir öğrenme psikoloğu olan Howard Gardner zekâ kavramına farklı bir boyut getirdi. GARDNER, 1983’te yazdığı “Aklın Çerçeveleri” adlı kitabında kültürlerin ve bilim adamlarının zekâyı çok kısıtlı olarak tanımlayarak ele aldıklarını, zekânın bir ya da bir kaç faktörden çok daha fazlasını içerdiğini ve her insanda yedi farklı zekânın bulunduğu tezini ortaya attı. 
Prof. GARDNER, çalışmaları sonucu zekâyı yeniden tanımladı. Zekâ, değişen dünyada yaşamak ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla her insanda kendine özgü bulunan yetenekler ve beceriler bütünüdür. İnsan zekâsı yaşamın her anında, bir makineyi icat ederken, bir hedefi gerçekleştirirken, insanları ikna ederken, bir söküğü dikerken veya bir resim çizerken, bir rolü canlandırırken çok farklı zaman ve durumlarda harekete geçer ve kullanılır.
Her insan sahip olduğu zekâlarla birlikte farklı bir öğrenme, problem çözme ve iletişim kurma yöntemine sahiptir.
Dünya tarihine şöyle bir bakıldığında, GARDNER’ın teorisini destekleyen pek çok önemli ayrıntıya, olaya rastlanabilir. Dünyanın en ünlü atletleri, en büyük müzisyenleri girdikleri IQ sınavlarından çok düşük puanlar almışlardır. Böylesine düşük IQ puanlarına göre bu insanlara zeki diyemiyorsak, onları kendi alanlarında bu denli başarılı kılan ne olabilir? Bu başarılı insanların zihinsel yeterliliği farklı ilgi ve beceri alanları ile yeniden tanımlanabilir. Çünkü her insanın kendini ifade ederken kullandığı dil farklıdır. Bir müzisyen kendini yaptığı bestelerle, bir tiyatrocu kendini canlandırdığı rollerle ya da bir ressam çizgileri ile kendini ifade eder. 
Her insan farklıdır, tektir ve özeldir. Her insanın da insanlık kültürüne katkısı farklı yönlerdedir. 
Prof. GARDNER yıllar boyu hâkimiyetini sürdüren insanların tek bir zekâya sahip oldukları IQ denen zekâ anlayışını kırdı. GARDNER’a göre insanların sahip oldukları çoklu zekâların her biri yaşamak, öğrenmek, problem çözmek ve insan olmak için kullanılan etkili birer araçtırlar. 
1995 yılında Doğa Zekâsı 8. zekâ olarak kabul edildi. 
Sözel-Dilsel Zekâ Nedir?
Sözel-Dilsel Zekâ, dili etkili bir biçimde kullanma, kelimelerle ve seslerle düşünme, dildeki kompleks anlamları kavrayabilme, insanları ikna edebilme, dildeki farklı yapıları fark edebilme, yeni yapılar oluşturabilme, farklı dilsel kalıplarla ilgilenme becerisidir.

 

 

biliyorum uzun ama belki sen daha kısa hale getirebilirsin çünkü ben bunun kısa acıklamasını bulamadım :/

0