Cevaplar

2012-12-16T23:23:43+02:00

Ormanlar yaşantımızın her safhasında ihtiyaç duyduğumuz yapacak ve yakacak hammadde kaynağıdır.Bunun yanı sıra bitkisel nitelikli tohum,çiçek,kozalak vb. ile mineral nitelikli çakıl,kum vb,hammadde kaynaklarının bir kısmı da ormanlardan elde edilmektedir.
Ormanlar,bitkisel ve hayvanlar için doğal bir su şebekesi gibidirler.Kar ve yağmur biçimindeki yağışı yaprakları,dalları,gövdesi ve kökleri ile tutarak,sellerin ve taşkınların oluşmasına yardım eder. Toprağın sularla ve rüzgarla taşınmasına erozyon denir.Erozyon ve rüzgarlar ile taşınan kum ,taş , toprak, moloz gibi meteryallerle tarım topraklarının örtülmesine ve dolayısıyla verimsizleşmeye neden olur. 
Ormanlar erozyonu önler.Ormanlar rüzgarın hızını azaltır,toprağı kökleri ile tutarak yağışların ve akarsuların toprağı taşınmasını önler

0