Cevaplar

2012-12-16T23:09:56+02:00

Netten Bulabilirsin :D

0
2012-12-16T23:21:43+02:00

biçimde katılması için yüreklendirmeli ve desteklemeliyiz. Ya da bunun tersi her etkinlikte, 
her çalışmada sürekli öne çıkan ve kimseye fırsat vermeyen öğrenciler de olabilir. Bu 
öğrenciler de incitilmeden, hevesleri kırılmadan diğer arkadaşlarına da fırsat vermesi için özel 
olarak uyarılabilir.
16. Etkinlikler sırasında öğrencilerin özel bir durum yaşadığı fark edildiğinde bu soruna 
sınıfta çözüm aramak yerine, öğrenciyle daha sonra özel olarak görüşmeli ve gerekirse 
öğrencinin de onayı ile rehber öğretmen ve aile konu ile ilgili bilgilendirilmelidir.
17. Öğrencilerin, ailelerinin ya da arkadaşlarının özel hayatlarına ilişkin sınıf ortamında 
konuşulması uygun olmayan bilgileri açıklamalarını önlemek amacıyla “annem, babam, 
Ahmet, Ayşe v.b.” ifadeler yerine “tanıdığım birisi” biçiminde ifadeler kullanmaları 
sağlanmalıdır (Erkan, 2006).
18. Etkinliklerde verilen formlar tıpkı diğer dersler için çoğaltıldığı gibi her öğrenci için 
bir adet çoğaltılıp verilebilir. Eğer bu tür bir olanak yoksa öğrencilere bir adet verilir ve kendi 
aralarında organize olarak çoğaltmaları istenir ya da öğrencilerin defterlerine yazdırılabilir. 
Bazı formların büyütülüp asılması gerekebilir eğer okulun bu tür olanakları yoksa büyük bir 
kartona ya da tahtaya yazılabilir. 
19. Öğrencilere etkinliklerde kullandıkları bilgi formlarını ve doldurdukları formları bir 
dosyada toplamaları ve zaman zaman tekrar incelemeleri önerilir.
20. Etkinlikler farklı şekillerde ve farklı ortamlarda da işlenebilir. Bazı etkinlikler sınıf 
yerine; bahçede, okulun konferans salonunda, spor salonunda vb. yerlerde 
gerçekleştirilebilir. Bazı etkinlikler de konu ile ilgili yerlere geziler düzenlenerek ya da sınıfa 
konu ile ilgili kişiler davet edilerek işlenebilir.
21. Etkinliklerde, verilen öykü, şiir, yazı vb. materyaller yerine etkinliğin amacını ve 
akışını bozmayacağını düşünülen farklı materyaller kullanılabilir. 
22. Bazı etkinliklerde ortaya çıkan ürünler (Yazı, broşür vb.) sınıf panosunda ya da diğer 
sınıflarla işbirliği yapılarak okul panosunda sergilenerek belli konularda okul çapına duyarlılık 
sağlanabilir.
23. Etkinlikler sırasında hafif, rahatlatıcı bir müzik kullanılabilir.
24. Programda hazırlık sınıfları için ayrıca kazanımlara yer verilmediğinden hazırlık 
sınıfları için etkinlik hazırlanmamıştır. Bu nedenle hazırlık sınıflarında İlköğretim 8. sınıf ve 
ortaöğretim 9. sınıf kazanımlarından öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak kazanımlar seçilerek yeni bir liste yapılacaktır. Yapılacak olan değişiklikler 
sınıf öğretmenleri tarafından değil, sınıf öğretmenlerinin önerileriyle rehber öğretmen, 
rehber öğretmen yoksa RAM ile işbirliği içerisinde Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma 
Hizmetleri Yürütme Komisyonu tarafından okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak yapılmalıdır.

0