Cevaplar

2015-07-09T18:34:49+03:00
Ben süs ler i çok sev erim ve bir gün bir mağaza ya geçtim mağaza da öyle süs ler var dı ki göz ler i mi süs ler den al a mı yo dum  ama o an üst üm de para olmadı ğı için o süs ler den al a ma dım ... 
0