Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-17T00:04:22+02:00

şu şekilde çıkıyor

 

 Aşağıda verilen ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) ile değerlendiriniz.

-          Panelde konuşmacılara süre olarak istedikleri kadar konuşma süresi verilir.                                                                 (    )

-          Anlatıcının beş duyu organı ile algıladıklarını dile getirdiği anlatıma somut anlatım denir.                                         (    )

-          Öyküleyici anlatımda ilahi bakış açısıyla anlatım ve 1. Tekil şahıs anlatımı olmak üzere iki anlatım kullanılır.         (    )                                                                  

-          ‘Geleceğini tahmin etmiştim.’ Cümlesi anlatım olarak açık bir cümledir.                                                                        (    )

-          Hikâye, roman, anı gibi yazılarda daha çok öyküleyici anlatım kullanılır.                                                                         (    )

2-     Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

Dil öğelerinin dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde bir araya getirilmesine ………………………………….. denir.  Dil öğelerinin anlam bütünlüğü sağlayacak şekilde bir araya gelmesine ise …………………………………… denir.   Öyküleyici anlatımda daha çok zaman olarak ……………………………………………… ve …………………………………… kullanılır.Öyküleyici anlatımın  üç ana unsuru vardır bunlar…………………………..zaman ve ………………………..dır. İsimler sayılarına göre üçe ayrılır. Yalnızca bir varlığı karşılayan ev çiçek sıra gibi isimlere ……………………….. isimler denir ama bu isimler –ler  -lar ekini alırsa evler, sandalyeler, çiçekler gibi o zamanda ……………………….. isim olur. Bazen isimler biçim olarak bir varlığı karşılar ama anlamda birden çok varlığı ifade eder demet , çete , sürü, kurul gibi o zaman da ………………………………..isim olur. Bir metinde okunuşun kolay sürdürülebilme özelliğine …………………………………………denir

0