1-Stoplazma nedir nelerden oluşur ?

2-Stoplazmanın sıvı kısmında neler bulunur ?

3-stoplazmanın görevi nedir ?

4-stoplazmadaki yaşamsal olaylar stoplazmadaki hangi kısımlar tarafından gerçekleştirlir

5-Stoplazmada bulunan organeller ve bunların görevleri nelerdir ?

2

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-17T01:20:09+02:00

stoplazmaz akıcı bir maddeden oluşur stoplazmanın sıvı kısmında gölgi cisimciği,koful,mitokondri vb. organeller  vardır

stoplazmanı görevi hücreyi ikiye böler (şekil verir)

koloraplast :besin oksijeni üretir

koful:besin ve besin atığı yapar  

endoplazmik retkulum:madde taşımacığında görevlidir 

lizozom:simdirim yapar

ribozom:protein üretir 

sentrozom:hücre bölünnmesini sağlar 

golgi cisimciği:salgı salgılama paketi üretir :)

ben yazdım yanlış olcağını ummuyorum çünkü kitabımdan baktım :)

 

3 3 3
2012-12-17T01:24:45+02:00

Sitoplâzma, yarı sıvı matriks olup, plazma zarı ile nükleus arasını doldurur. Stoplazma, hücrenin tamamını kaplayan bir plastittir. Hücrenin yaşamsal olaylarının gerçekleştiği yerdir. Stoplazmanın miktarı hücrenin boyutuna göre değişir.
Stoplazma solunumfotosentezbeslenmesindirimboşaltım gibi bütün yasamsal olayların geçtiği yerdir, fakat yoğunluğu sudan daha yüksektir. Bu canlı maddenin özünü proteinler ve su oluşturur. Ayrıca çeşitli enzimlerlipitlerkarbonhidratlar ve mineraller de vardır. Suyun bir kısmı bağımsız halde protein moleküllerinin arasını doldurmakta, az bir kısmı ise protein moleküllerine bağlanmış durumda bulunmaktadır.Stoplazma büyük oranda su içerdiği için açık renkli yarı akışkan ve saydam özelliğe sahiptir.

2 1 2