ARKADAŞLAR SİZE BİRŞEY SORCAM ACİİLLL

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER PERFORMANS ÖDEVİM VAR

ÖĞRETMENİM BANA :

BÜYÜK HUN DEVLETİ HÜKÜMDARI (METE HAN) YAPTIKLARI VE HAYATI ARAŞTITILACAK

VEE

ORTA ASYA İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SOSYAL HAYATI (RESİMLİ)

SAÇMA SAPAN YAZANLARI ŞİKAYET EDERİM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

1

Cevaplar

2012-12-17T10:45:21+02:00

 

Mete Han / Büyük Hun Hakanı
Ahmet Haldun Terzioğlu 

BİLGEOĞUZ YAYINLARI 

Hunlardan söz ederken, “Hunlar; Gök’ün gururlu çocuklarıdır!” demektedir, eski Çin Kaynakları…

Mete Han; Gök’ün Gururlu Çocukları’nın, Büyük Hakanıdır… 
Hem Büyük Türk Tarihi, hem de Dünya Tarihi açısından çok önemli bir liderdir. Yaşadığı çağa ışık saçan, hükmeden; Hun Devleti’ni, büyük ve uzun süre varlığını sürdüren bir imparatorluk haline getiren; devletanlayışı, uyguladığı yönetim sistemi, ordu ve askerlik sistemine katkıları ile örneği bulunmayan bir hakan…
Mete Han, “Bütün yay çeken budunları Hun yaptım!” diyecek kadar birleştiricidir.
Hâkimiyet anlayışı ise şu sözüyle tarihlere geçmiştir.
“Tam yirmi altı devlet aldım! Yirmi altı budun üzerine hakan oldum!” 

Kısıtlı tarihi bilgilere, kaynaklara dayanılarak, yazılmış olan bu roman bir ilktir!
ültür ve Medeniyet Nedir?
Kültür bir toplumun sahip olduğu dil , din , gelenek , sanat ve hayat tarzı gibi unsurların bütünüdür.Bir başka deyişle , bir milletin tarihi boyunca meydana getirdiği maddi ve manevi değerlerin bütünüdür.
Medeniyet ise gelişmiş , büyük kültür değerlerinin bütünleşmesiyle meydana gelir.Kültür milli , medeniyet evrenseldir.Kültürler milletleri , milletler de medeniyeti doğururlar.Örneğin , İslam medeniyetinin içinde Arap , Fars ve Türk kültürleri bulunmaktadır.
Türk kültürünün temelini , büyük ölçüde Andronova kültürü oluşturmuştur.Bu kültürün unsurları , daha gelişmiş haliyle Türk kültürü içinde yer almıştır.Türk kültürünün çıkış bölgesi , Aral gölünün doğusu ile Tanrı ve Altay dağları arasıdır.Orta Asya'nın bu uçsuz bucaksız bozkırlarından doğan kültürün temelinde , öncelikle tabiata hakim olma anlayışı yatmaktadır.
Değişken ve sert iklimde uzun mesafelere ulaşılması , hızlı hareket edilmesini gerektirmiştir.Yaşantıları içinde at , bu yüzden en önemli vasıta olmuştur.Türkler at sayesinde geniş topraklar üzerinde gidip gelebilmişler , tabiatın sert yapısına karşı durabilmişerdir.Kendilerinden başka kültürlerlede irtibata geçen Türkler , onlardan çeşitli alıntılar yapmışlardır.Böylece kendi kültürlerini zenginleştirmiş ve geliştirmişlerdir.

0