Cevaplar

2012-12-17T13:36:14+02:00

YARARLI CEMİYETLER
Özellikleri:

1. Mondros’un ardından başlayan işgaller karşısında İstanbul Hükümeti’nin görevini yapmaması üzerine kuruldu.
2. Ulusal mücadeledeki teşkilatlanmanın temelini oluşturmuşlardır.
3. İşgalci kuvvetlere ve zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine karşı mücadele etmişlerdir.
4. Bölgesel kurtuluşu amaçlayan faaliyetler yapmışlardır.
5. Sivas Kongresi’nde “ Anadolu Ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmişlerdir.

 

ZARARLI CEMİYETLER
a) Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler

Özellikleri:

1. Osmanlı Devleti’nin parçalanması için faaliyet göstermişlerdir.
2. Bağımsız devlet kurmayı amaçlamışlardır.
3. İtilâf devletleri tarafından desteklenmişlerdir.
4. Bulundukları bölgelerde işgallere zemin hazırlamışlardır.

Mavri Mira Cemiyeti
- Rumlar tarafından kuruldu. Amacı Megola İdea’yı gerçekleştirerek büyük Yunanistan’ı kurmaktı.
- İstanbul’daki Rum Patrikhanesi tarafından organize edildi.

0