Cevaplar

2012-12-17T14:01:23+02:00

Modern okullar yerine mahalle mektepleri

vardı,kadınlara ve kızlara değer verilmiyordu,

kadınlar çarşaf erkekler ise fes sarık ve şalvar giyiyordu,uzunluk ölçülerinde de karı ne kulaç gibi

şeyler kullanılıyordu herkesin 1 kulaç ve 1karış uzunlukları aynı olmadığı için buda birçok soruna yol açıyornu.ülkeyi ve herkesi padişah yönetiyordu ve en önemlisi din ve devlet işleri birbirinden ayrı değildi.

 

(ALINTIDIR)

0
2012-12-17T16:54:06+02:00

Küçük sınıfların zayıflaması,bunların mesleki organizasyonları olan Loncaları da etkilemiş ve 19.yüzyılın ortalarına doğru Türk sanayiinin modern esaslar dairesinde gelişebilmesi için siyasi ve ekonomik şartların uygun olmadığı bir dönemde Mecelle ile ortadan kaldırılmaları ile sonuçlanmıştır. 1860’da kabul edilen Mecelle,çalışma ilişkilerini düzenleyici ilk yasa niteliğine sahip olmak bakımından önemlidir. Bu dönemde çalışma hayatı ile ilgili çeşitli mesleklere uygulanmak üzere bazı yasalar ve tüzükler çıkarılmasına rağmen,hepsinde de iş ilişkilerinin düzenlenmesinde Mecelle’de olduğu bireyci görüş egemen olmuştur . (alıntıdır )

0