Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-01T23:00:03+03:00

Vücut hücrelerinde meydana gelir Mitoz bölünmeyle yaralanan ve yaşlanan hücrelerin yerine yeni hücreler meydana getirilir Organizmanın büyümesi ve yaraların onarılması mitoz bölünme sayesinde olurBitkilerin sürgünlerinin uçlarında mitoz bölünme yoğun bir şekilde görülür Mitoz tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar
Mitoz bölünme başlamadan önce DNA kendini eşler


Mitoz bölünmenin evreleri 
Mitoz bölünme iki kısımda meydana gelir
1) Çekirdek bölünmesi 
2) Stoplazma bölünmesi

1 Interfaz
Canlının normal yaşam evresidir Kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomu oluşturur DNA kendini eşler Böylece kromozom miktarı iki katına çıkar
2 Profaz
Profaz safhasında sentrozomlar arasında iğ iplikleri oluşur İğ iplikleri, kromozomların hücrenin ekvatorunda (ortasında) durmasını veya kutuplara çekilmesini sağlarlar Bu safhada kromozomlar kısalıp, kalınlaşarak çekirdek zarına yaklaşırlar Bu evrede her koromozom iki kromatitten oluşur Bu koromatitlere "kardeş kromatit" denir Çekirdekçik ve çekirdek zarı erir, çekirdek kaybolur (30 - 60 dk)
3 Metafaz
Bu safhada kromozomlar hücrenin ekvatoral düzlemine dizilirler Bu safhanın en önemli özelliği bir kromozomun kardeş kromatitlerinin karşı karşıya bulunmasıdır (2-6 dk)
4 Anafaz 
Kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak karşılıklı kutuplara çekilir Ve artık bu kromattitler kromozom olarak adlandırılır Kardeş kromozomlar kutuplara ulaştığında anafaz bitmiştir (3-15dk)

5 Telofaz
Kromatidler uzayarak kromatin iplik durumuna geçerler İğ iplikleri kaybolur Çekirdekçik ve çekirdek zan olu-şur Böylece çekirdek oluşmuş olur

2 3 2