Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-17T14:48:03+02:00

1 – Yemek öncesi ve sonrası ellerin yıkanmasına dikkat çekilerek yıkanması sağlanmalı , 
sabun kullanılıp kullanılmadığı gözlenmeli

2 - Müstesna zamanlar hariç yemek mönüsüne çocuk müdahale ettirilmemeli , mönüde 
yemeyeceği düşünülen çeşit varsa , yemekten önce yararı ve ne kadar kuvvetlendirici
olduğu , ( çocukken bende çok yedim onun için büyüdüm ) gibi dikkat çekici konuşmalar
yapılmalı ancak masada ben yemem diyen büyük olmamalı , Eğer yenmiyor diye evde
pişirilmeyen mönü çeşidi varsa çocuktan yemesini istemek yanlış olur Çocuk 
çevresindeki davranışları örnek alarak davranışını geliştirir  Örnekler tutarlı olmalı

3 - Yemeğe hep birlikte oturulmalı , çocukta bir birey olarak masada yer alabilmeli veya yer 
alması için çaba sarf edilmeli , Yemek saatinde yemek yemez ise ayrıca yemek 
hazırlamamalı yemek yedirilmemeli , ancak aç olduğu bilgisi varsa açıkta alabileceği 
yerde yiyecek bırakarak kaçak yemesine göz yumulmalı , Çocuk masa başında yemek 
yemenin daha zevkli olduğunu anlamalı , bunu arzu etmeli , Bu eylemde asla aç bırakma 
cezası olmamalı ve algılanmamalı ancak yemek dışı yemekle daha az ilgi sağlandığı, daha 
zevksiz olduğu gösterilmeli ( Şunu asla unutmayınız açlık, aç bırakma cezası hiçbir yaşta 
kullanılmamalı) Çocuğa yemek yeme zevki tattırılacak eğitim sağlanmalı , kendini ihtiyacı 
olduğunda doyurabilecek konuma gelmeli , asla zorlanmamalı, mümkünse yalnız yedirilmemeli, 
aile bireyleri ile birlikte masada yerini alarak yemeli

4 – Yemek masasında yemeklerinin kendi başına yemesi için zemin hazırlanmalı , ilk 
zamanlar dökmesi doğaldır titizlik göstererek çocuğun davranışını engellememeli teşvik 
etmeli başaramadığı durumlarda yumuşak hareketlerle kısa süreli yardımlar yapılabilir 
Ancak kendi kendine yeme zevkini tatmalı ; kendini doyuramıyorsa yemek sonunda biraz 
daha uzun yardımlarla karnının doyması sağlanır Bu her yemekte kendi başına yiyene 
kadar sabır ve hoş görü ile tekrarlanmalıdır

5 – Çocuğun yaşı büyüdükçe damak zevki ortaya çıkarak yemek yemek bir eziyet olmaktan
çıkmalı , zevkle istekle yemesi sağlanmalı bunun için çocuğa karıştırılmış , mikserde 
çekilmiş ne olduğunu tadından algılanmayan mönülerden kaçınılmalıdır Mümkünde iyi
yıkamak kaydı ile kabuklu ve posalı yiyecekler verilmeli , çocuğun damağı pürüzlü 
yiyeceklere alışmalı , bağırsaklarının daha düzgün çalışması sağlanmalı


HOME FOLLOWED
RULES

1 - drawing attention to washing hands before and after the washing of food must be provided
observed in use soap used

2 - except when exceptional children's intervention should not be in the food menu, the menu
If you have kind of thought to not eat before eating, benefits, and how much amplifier
, which is (as a kid I ate too much for him, I grew up), the remarkable speeches
I do not eat at the table said, but should not be made large, so you can not be eaten at home
If you would be wrong to want to eat children, Children's Menu, type pişirilmeyen
Samples should be consistent with the behavior of the modeled behavior develops around

3 - Sitting together for dinner, the child is able to take place at the table as an individual or in the
should endeavor to take, meal time, do not eat the food also
hazırlamamalı be eating dinner, but if you have the knowledge that open can open
leaving a leak somewhere to eat foods eye yumulmalı, Children eat at the table
understand that eating more enjoyable, should you so desire, this action will never leave hungry
penalty should not be less interested in food and non food provided should not be perceived, but, more
be demonstrated to be tasteless (I will never forget hunger, starvation is no age penalty
should not be used), the child should be provided training tattırılacak dining pleasure, he needs
position when it come to feed, never be forced, if possible, be eating alone,
taking place at the table to eat with family members

4 - at the dinner table to eat their own food prepared the ground for the first
showing the child's behavior once obscure diligence promote natural shedding
short-term benefits should be done gently cases failed to
However, the pleasure of eating tatmalı self, self-doyuramıyorsa eat a little bit at the end of
This assistance is provided abdomen longer than the saturation of the person who eats every meal in itself
repeated with much patience and tolerance

5 - taste that reveals the age of the child grows to be a grind meal
get out, it should be provided to the child to eat with pleasure mixed with the request, the mixer
good taste of what is taken is an opportunity to detect the menu, should be avoided
Food should wash with the registration shell, and full-bodied, the palate child's rough
get used to food, bowels work properly should be provided more

2 3 2