Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-17T15:00:19+02:00

konomi alanındaki inkılaplar

İzmir İktisat Kongresi (1923) Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925) Çiftçinin Özendirilmesi(1925) Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925) Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Kurulması (1925) Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926) Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927) I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937) Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulması (1935) Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935) Toprak Reformu (1929)Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/211885-egitim-ve-ekonomi-alaninda-yapilan-inkilaplar-nelerdir.html#ixzz2FJVraTud 

 

 

 

 

kolay gelsimnnnnnnnnnnnnnnnnnn

1 1 1
2012-12-17T15:02:17+02:00
EKONOMİK ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR   Amaçları

1. Devletin ekonomik bağımsızlığını sağlamak.
2. Sanayii geliştirmek, modern araçları ve tesisleri ülkeye kazandırmak.
3. Ekonomide millileşmeyi sağlayarak, yabancı sermayeye bağımlılığı ortadan kaldırmak.
4. İktisadi kurumları ve girişimleri devletleştirmek.
5. Özel teşebbüsü desteklemek.

İzmir İktisat Kongresi – 17 Şubat 1923

- Lozan görüşmelerinin kesintiye uğradığı dönemde ( 4 Şubat 1923 ), İzmir’de yeni Türk devletinin ekonomik durumunu görüşmek üzere toplandı.
- 1135 kişinin katıldığı bu kongre Misak-ı İktisadi ( Ekonomik Yemin) kabul edildi.

Alınan Önemli Kararlar

1. Yerli malı kullanılması sağlanmalıdır.
2. Teknik eğitim geliştirilmelidir.
3. Hammaddesi yurt içinde olan sanayi kolları geliştirilmelidir.
4. Küçük imalattan büyük işletmelere geçilmelidir.
5. Bir devlet bankası kurulmalıdır.
6. Özel teşebbüsün geçekleştiremediği yatırımlar devlet aliyle yapılmalıdır.
Tarım Alanındaki Düzenlemeler

1. Aşar vergisi kaldırıldı- 17 Şubat 1925
• Köylüyü ağır vergi yükünden kurtarmak ve tarımsal üretimi arttırmak amaçlanmıştır.
2. Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması.
3. Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kurulması.
4. Devlet Üretme Çiftliklerinin kurulması.

Ticaret Alanındaki Düzenlemeler

1. İş Bankası’nın kurulması – 1924
• İşverenlere kredi sağlamak amacıyla kuruldu.
2. Merkez Bankası’nın kurulması.
• Sermayenin akışı denetim altına alındı ve piyasa güvenliği sağlandı.

NOT : Kabotaj Kanunu, ağırlık, ölçü ve saatlerde yapılan değişikliklerde bu alanda yapılan yeniliklerden sayılır.

Sanayi Alanındaki Düzenlemeler

1. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun Kabulü - 28 Mayıs 1927
• Amaç özel teşebbüsün yatırım yapmasını sağlamaktır.
2. Gümrük vergileri arttırıldı. 1929
• Amaç yerli üreticiyi korumaktır.
3. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulamaya konuldu. 1933
4. Sümerbank ( 1933 ) ve Etibank ( 1835 ) kuruldu.
• Amaç sanayiciye kredi vererek yeni sanayi tesislerinin kurulmasını sağlamaktır
5. Maden Teknik Arama Enstitüsü kuruldu – 1935

NOT: Üç beyaz ( şeker, un, pamuk ) ve üç siyah ( kömür, demir, petrol ) projesi olarak adlandırılan sanayileşme hamlesi istenilen hızla gerçekleştirilemedi.

Ulaşım Alanındaki Düzenlemeler

1. Demir yolu yapımına önem verildi. 10 yıl içinde 3500 km demir yolu yapıldı.
2. Kara yolları onarılmış ve yeni yollar yapılmıştır.
3. Kabotaj Kanunu kabul edildi. 1 Temmuz 1926
• Türk sularında taşıma haklarının Türklere ait olduğunu ilan eden yasa. 
0