Cevaplar

2012-12-17T15:00:55+02:00

Çağımızdaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler toplum ve insan yaşamını çok boyutlu olarak etkilemiştir. Yaşamstandartları da yeni teknoloji ve araçlar sayesinde yükseliş göstermiştir.

Dünyadaki tüm ülkelerde ve özellikle de gelişmekte olan ülkelerde şehirli nüfusun ve otomobil sayısının hızlı artışı mevcuttur. Bu hıza yetişemeyen alt yapı faaliyetleri trafik kazalarının artışını beraberinde getirmiştir.Trafikte ve ulaştırmada ana unsur insandır. Toplumumuzda trafik kazalarının asgariye indirilmesi, düzenli ve güvenli bir trafik ortamının tesis edilmesi, trafik kurallarına alışkanlık kazandırılması ancak trafikte ana unsur olan insana trafik kültürünün kazandırılması ile mümkündür. Ülkemizde son 15 yılda meydana gelen trafik kazaları nedeni ile yaklaşık 120.000 vatandaşımız yaşamını yitirmiş ve yaklaşık 1.5 milyonu aşkın vatandaşımız yaralanmış yada sakat kalmıştır. Bu dönem içerisinde trafik kazalarında bir yakınının kaybı yada sakat kalmasıyla yaklaşık 8 milyon kişi etkilenmiştir. Toplumsal bir sorun haline gelen Trafik kazalarına sebep olan faktörler insan ,taşıt, yol , çevre, iklim vb. olarak sayılabilir. Ancak insan faktörü ana unsur olup; sürücü, yolcu ve yaya hataları olarak üç başlıkta toplanabilir.

1 5 1