Cevaplar

2012-12-17T15:11:27+02:00

1. Kıbrıs’ta üslenen korsanların Osmanlı ticaret gemilerine saldırması,

 

2. Kıbrıs’ın, Osmanlı egemenliğindeki Anadolu, Mısır ve Suriye sahillerine yakın olmasından dolayı Venediklilerin bu bölgeyi tehdit (bilgi yelpazesi.net) altında tutması,

 

3. Kıbrıs’ın, Venediklilerde bulunmasının Osmanlıların Akdeniz egemenliğini ve Akdeniz ticaretini tehlikeye düşürmesi.

 

II.Selim’in emri ile vezir Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı donanması bir yıllık kuşatmadan sonra Kıbrıs’ı fethetti (1571 ).

 

Kıbrıs’ın Fethinin Sonuçları

 

1. Doğu Akdeniz ticaret yollarının güvenliği sağlandı.

 

2. Mısır, Suriye ve Anadolu kıyılarının güvenliği sağlandı.

 

3. Anadolu’dan pek çok Türk ailesi Kıbrıs’a yerleştirildi.

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-12-17T15:16:56+02:00

(1570 -1571) (OSMANLI DEVLETİ, OSMANLI İMPARATORLUĞU İLE İLGİLİ KONU ANLATIM)

 

Doğu Akdeniz’in en büyük adası olan Kıbrıs, Venediklilerin elinde idi.

 

Osmanlılar için coğrafi konumu itibariyle önemli olan Kıbrıs’ın alınması zorunluydu.

 

Kıbrıs’ın Fethinin sebepleri

 

1. Kıbrıs’ta üslenen korsanların Osmanlı ticaret gemilerine saldırması,

 

2. Kıbrıs’ın, Osmanlı egemenliğindeki Anadolu, Mısır ve Suriye sahillerine yakın olmasından dolayı Venediklilerin bu bölgeyi tehdit (bilgi yelpazesi.net) altında tutması,

 

3. Kıbrıs’ın, Venediklilerde bulunmasının Osmanlıların Akdeniz egemenliğini ve Akdeniz ticaretini tehlikeye düşürmesi.

 

II.Selim’in emri ile vezir Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı donanması bir yıllık kuşatmadan sonra Kıbrıs’ı fethetti (1571 ).

 

Kıbrıs’ın Fethinin Sonuçları

 

1. Doğu Akdeniz ticaret yollarının güvenliği sağlandı.

 

2. Mısır, Suriye ve Anadolu kıyılarının güvenliği sağlandı.

 

3. Anadolu’dan pek çok Türk ailesi Kıbrıs’a yerleştirildi.

1 5 1