Cevaplar

2016-11-19T12:45:19+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Toplumcu gerçekçi şiir dediğimizde aklıma Nazım Hikmet gelmektedir , Dünya Edebiyatında ise toplumcu gerçekçi şiir temsilcisi Rus şair Mayakovski'dir. Toplumcu gerçekçi şiirde serbest nazım ölçüsü kullanılmaktadır. Marksist ve Materyalist görüşlerden etkilendiği için toplumcu şiir geleneği ideolojik özellikler taşımaktadır. Dil ve anlatım olarak karmaşık biçimli teknik kullanılarak bir görsellik oluşturulmuştur. Toplumcu gerçekçi şiir halkçılık,köylülük ve emek etrafında şekillenen bir gelenektir. Birleştirici ve bütünleştirici bir anlayışı benimseyen toplumcu gerçekçi şiir oldukça iyimserdir. Sanat anlayışı olarak ise toplum için sanat anlayışı hakimdir. Saf şiir veya öz şiirin edebiyatımızdaki temsilcisi ise Ahmet Haşim'dir. Öz şiir akımında eser veren şairler şiirde form sorunları olduğu düşünerek şiiri imgeler ile süslemişlerdir. Saf öz şiirde kullanılan imgeler kendilerine özgü bir özellik göstermektedir. Bu edebi akımda dil ve dize oldukça önemlidir. Saf şiir savunucuları sembolizm akımından etkilenmişlerdir. Ruh,gizem,ölüm ve bireyselcilik saf şiirin ana konularıdır.
2 5 2