Cevaplar

2012-12-17T16:34:22+02:00

http://www.gunceldurum.com/Refet-Bele-kimdir.html lütfen şikayet etme vikipediden değil 

0
2012-12-17T16:34:38+02:00

Türk asker ve siyâset adamı 1881 senesinde İstanbul’da doğdu İlköğrenimden sonra, 1899 yılında Harbiye Mektebini (Harp Okulu), 1912 senesinde Erkân-ı Harbiye Mektebini (Harp Akademisini) bitirdi, Kurmay Subay olarak Osmanlı ordusuna katıldı Balkan Savaşında ve Birinci Dünyâ Savaşında çeşitli cephelerde savaştı Birinci Dünyâ Savaşı sırasında Filistin Cephesinde, özellikle İkinci Gazze Muhârebesinde büyük yararlıklar gösterdi 1916’da Kurmay albaylığa terfi etti Mütâreke döneminde, merkezi Sivas’ta bulunan 3 Kolordu Komutanlığına tâyin edildi 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’le birlikte Samsun’a çıkıp Millî Mücâdeleye katıldı Amasya Tamîmi kararlarının hazırlanmasında yardımcı oldu 13 Temmuz 1919’da, ordudaki vazifesinden ayrıldı Erzurum Kongresinde Heyet-i Temsiliye'ye seçilerek, Sivas Kongresine katıldı Bu kongrede, Amerikan mandasını savunan grup arasında yer aldıKonya’da Delibaş, Denizli’de Demirci Mehmed Efe ve Çerkez Ethem tarafından idâre edilen karşı hareketlerin bastırılmasında vazife aldı Güney Cephesi Komutanlığına getirildi Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na İzmir milletvekili seçildi Ankara’da toplanan TBMM’ye İzmir milletvekili olarak katıldı 16 Eylül 1920’de Dâhiliye Vekili (İçişleri Bakanı) oldu 21 Nisan 1921’de Dâhiliye Vekilliğinden ayrıldı 30 Haziran 1921’de tekrar aynı vazifeye getirildi 6 Ağustos 1921’de ek olarak Müdâfaa-i Milliye Vekilliğini (Milli Savunma Bakanlığını) de üstlendi Dâhiliye Vekilliği, 10 Ekim 1921’e kadar sürdü

Müdâfaa-i Milliye Vekilliğiyse 10 Ocak 1922’ye kadar devam etti Ekim 1922’de TBMM temsilcisi olarak, Mudanya Mütârekesi gereğince Trakya’yı Yunanlılardan devralmakla vazifelendirildi Kasım 1922’de Ankara Hükümetinin İstanbul temsilciliğine tâyin edildi Halîfe Abdülmecid Efendiye bir at hediye etmesi ve hilâfetin korunmasından yana tavır takınması sebebiyle Mustafa Kemal’le arası açıldı TBMM’nin ikinci döneminde, İstanbul milletvekili seçildi Mustafa Kemal’in asker ve sivil kadroların ayrı ayrı olması gerektiğini söylemesi üzerine, milletvekilliğini tercih etti ve komutanlık vazifesinden ayrıldı Bir grup arkadaşıyla birlikte, 8 Kasım 1924’te, Cumhûriyet Halk Fıkrasından istifâ eden Refet Bele, 17 Kasım 1924’te, ilk muhâlefet partisi olan Terakkiperver Cumhûriyet Fırkasının kuruluşunda yer aldıPartinin, Haziran 1925’te kapatılmasından sonra, 17 Haziran 1926’da Mustafa Kemal’e karşı düzenlenen İzmir Suikastıyla ilgili olarak tutuklandı ve İstiklâl Mahkemesinde yargılandı Fakat beraat etti Kasım 1926’da milletvekilliğinden istifâ ederek Meclisten çekildi 1939 yılında, İstanbul’dan milletvekili seçilerek tekrar TBMM’ye girdi1950’ye kadar, dört dönem, İstanbul milletvekili olarak vazife yapan Refet Bele, Haziran 1950’de Demokrat Parti hükümeti tarafından, Beyrut’taki Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine yardım komitesine, Türk delegesi olarak gönderildi Bu görevi, Mart 1961’e kadar sürdüren Refet Bele, 2 Ekim 1963’te İstanbul’da öldü 

0