Cevaplar

2015-07-13T17:01:57+03:00
Organizasyon terim olarak "Yunanca organon yani uzuv kelimesinden gelmektedir. Uzuv; bir bütünün veya canlı bir varlığın yaşamını sürdürebilmek İçin gereksinim duyduğu ve bir işlev (fonksiyon) ifade eden parçasıdır (Eren 1996).
 
Spor organizasyonu ise; "sosyal bir kişilik veya kuruluş olarak spor endüstrisinde yer alan, belirli amaçlar çerçevesinde yönetilen, rasyonel bir yapıya ve işleyiş sistemine sahip olan ve göreceli olarak belirgin sınırları bulunan" bir kavramdır. Spor yarışmaları ile sportif amaca yönelik her türlü spor faaliyetlerini kapsayan ve bu faaliyetlerin organizesi, yönetilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için yürütülen planlı, programlı çalışmalardır (Slack 1997).
 
Sporun beş bin yıllık tarihsel sürecinde spor organizasyonlarının şölenler/spor şenlikleri şeklinde düzenlendiği görülmektedir. Tarihte ilk spor organizasyonları Eski Yunanlılar tarafından düzenlenen Antik Olimpiyat Oyunlarıdır (M.Ö. 8. ve 7. yüzyıllar).
 
Bu düzenlemeler, tarihteki ilk spor organizasyonlarının örneği olurken, bugünün organizasyonlarının hazırlıklarındaki temeli oluşturmuştur (Jensen 1980).
 
19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ise, spor çeşitli uluslar arası kuruluşlar şeklinde evrensel çapta, örgütlenmiştir. Bunlardan biri de, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UAOK) ve ülkelerdeki uzantısı Milli Olimpiyat Komiteleridir.
 
UAOK yaptığı toplantılar sonunda olimpiyatların dört yılda bir düzenlenmesini kararlaştırılmıştır. Böylece, ilk modern olimpiyat 5 Nisan 1896 tarihinde Atina’da 14 ülkeden 245 sporcunun katılımı ile gerçekleşmiştir (Zeigler 1973).

Yine, 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren çeşitli spor dallarına ait dün ya çapında Uluslar arası Federasyonlar, ülkeler çapında ise Ulusal Federasyonlar kurulmuş ve bu kuruluşlar tarafından çeşitli branşlarda organize edilen, dünya ve kıta şampiyonaları, bölgesel şampiyonalar ve uluslar arası yarışmalar yapıldığı görülmektedir(Saltuk 1995).
 
Spor organizasyonlarının düzenlenmesi, organizasyon öncesi, organizasyon esnası ve organizasyon sonrası her aşamada yapılması gereken işlerin ve görevlerin belirlenmesini gerekli kılar.

 
Türkiye'de Spor Federasyonları
 
3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün kuruluş kanununun 18. maddesi "Bir veya daha fazla spor dalı, teknik ve idare bakımından birer federasyona bağlanır. Kurulan federasyonlar kendi spor dallarındaki faaliyetlerin sevk ve idaresinde serbesttirler. Genel Müdürlük bu hizmetleri ve sonuçlarım çeşitli yönlerden sürekli denetlemektedir.
 
Bu çalışmada ülkemizde uluslar arası spor organizasyonu düzenlemiş olan fe­de­rasyonlarımızın düzenlemiş oldukları uluslar arası organizasyonlarda görevlendirdikleri personellerin yaş, cinsiyet, işleri ile ilgili bir eğitim alıp almadıkları ve mesleki kıdemleri yanında yabancı dil bilip bilmedikleri ile lisansiyer olarak spor yapıp yapmadıkları kendilerine uygulanan anketlerden öğrenilmeye çalışılmıştır.
 
Daha sonra, gene deneklere anketin ikinci bölümünde bir spor organizasyonunun temel unsurlarını içeren ve uluslar arası bir organizasyon gerçekleştirmek için gerekli olan konular sorularak elde edilen veriler ile kimlik bilgileri arasında bir ilişkinin olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.0