Cevaplar

2012-12-17T17:02:46+02:00

C-HUKUKTA HAK ARAMA YOLLRI

Bazen sorunları uzlaşma ile çözemezsek çözümü hukukta ararız. Yargı uyuşmazlıkları adaletle çözmelidir. Adaletin sağlanması için yargının bağımsız olması gerekir. Değerli Bilgi Haklının hakkını almasına, haksızın cezalandırılmasına adalet denir.

İnsan haklarına dayalı devlet; insan haklarını anayasa ve yasalarıyla tanıyan ve koruyan hukuk devletidir. Hukuk devleti, devlet gücünün hukuk kuralları ile sınırlandırıldığı, insan hak ve özgürlüklerinin tanınıp korunduğu devlettir. Hukuk devletinde yasalar uyarınca vatandaşların bağımsız mahkemelere başvurarak devletten şikâyetçi olma hakkı vardır. Örneğin arsası devlet tarafından kamulaştırılarak yol yapılan bir vatandaş, devlet, arsasının değerini tam olarak ödemiyorsa bağımsız mahkemelere başvurarak şikâyetçi olabilmekte ve hakkını arayabilmektedir Haklarımızın ne olduğunu bilirsek, haklarımızı farklı yollarda gündeme getirebilir ve arayabiliriz. Hak arama yolları; Dilekçe hakkı Tüketici hakkı Yargıya başvurma(dava açma) hakkı Kamuoyu oluşturma hakkı İnsan hakları eğitimi almış kişilerin şu davranışları göstermeleri beklenir: Birey olarak sahip oldukları hakları tanırlar ve bilirler. Haklarını nasıl kullanacaklarını ve koruyacaklarını bilirler. Başkalarının haklarına karşı saygılı ve duyarlı olmayı bilirler. Tüm insanlık adına insan haklarının korunmasında üstlerine düşeni yapmaları gerektiğini bilirler. Yaşadığımız yerlerde devletin veya başka kuruluşların bazı eylemlerinin toplum için ya da yaşadığımız çevre için zararlı sonuçlar doğurabileceğine inanıyorsak halkın duyarlılığını artırarak kamuoyu oluşturup bu eylemlere engel olabiliriz. Kamuoyu oluşturmak için radyo,televizyon,gazete,dergi,internet gibi medya araçlarından faydalanabiliriz.Halktan dilekçe ve imza toplayarak hakkımızı arayabiliriz.Bazen de yetkili mercilerden izin alıp pankartla gösteri yürüyüşü yapabiliriz.Böylece halkın duyarlılığını arttırmış oluruz. İnsanlar birlikler oluşturarak sivil toplum örgütlerini kurarlar. Böylece,dayanışma içinde hak arayışında bulunurlar.STK’ ların sundukları desteğin merkezinde kamuoyu vardır.STK’ lar insan hakları ihlali durumlarında halkın daha çok bilgi sahibi olmasını sağlamaya çalışırlar. Bazen insanlar gazete köşe yazarlarına, televizyonlara mektup yazarak sorunlarını paylaşmaktadırlar. Böylece sorunlarını kitle iletişim araçları yardımıyla kamuoyu gündemine taşıyarak hak arama yollarını genişletirler. Bazen de haklarını kitle iletişim araçlarında tekzip yayınlatarak. Tazminat davası açarak arayabilirler. Hayatımızda bazı durumlarda kişilerle veya kurumlarla sorun yaşarız. Demokratik toplumlarda sorunlarımızı karşılıklı uzlaşma ile çözmek esastır. Bazen sorunları uzlaşmayla çözemeyiz. Bu durumda çözümü hukukta ararız. Sahip olduğumuz haklar başkaları tarafından çiğnendiği zaman hakkımızı aramaya çalışır çeşitli yollara başvururuz. Demokrasi özümsemiş toplumlarda insanlar barış içinde yaşar haklarını demokratik yollarla çözerler. Şiddet ve öfke hiçbir zaman çözüm yolu olamaz. Tam tersine sorunlarımızı da içinden çıkılamaz hale getirir. Bu nedenle sorunlarımızı en az maliyete, en kısa zamanda çözmeye çalışmalıyız. En akıllıca yol budur.
0