Cevaplar

2012-12-17T17:44:14+02:00

DENKLEMLER1) x + 6 =13 ise x=?a)13 b)8 c)7 d)-62) x – 3 = 2 ise x=?a)3 b)5 c)-5 d)63) 3x + 5 = 14 ise x=?a)-2 b)4 c)-3 d)34) 5x – 6 = 19 ise x=?a)5 b)10 c)-5 d)05) 2x + 5 = 5 ise x=?a)2 b)5 c)-2 d)06) x + 5 = 3 ise x=?a)2 b)-2 c)1 d)3

7) 5 – x = 3 ise x=?a)2 b)-2 c)0 d)88) –9 – x = 10 ise x=?a)1 b)19 c)0 d)-199) –5 – 2x = 9 ise x=?a)-2 b)-7 c)2 d)810) 2.(x -1) + x = 4 ise x=?a)1 b)2 c)3 d)411) 3.(2x + 1) – 5 = 16 ise x=?a)3 b)5 c)7 d)412) 3.(2x – 3) – 2.(1–3x) = 1 ise x=?a)-1 b)1 c)2 d)-213) 2x-5+3x=4+7x+13 ise x=?a)9 b)-5 c)13 d)-1114) 5.(3-2x)=15 ise x=?

 

  a)0 b)1 c)2 d)315) 2.(5x+3) + 8 = 34 ise x=?a)-10 b)1 c)2 d)1116) 3 eksiğinin 7 katı 63 eden sayı kaçtır?a) 15 b) 14 c)13 d)1217) 5(x – 2) = 3x – 4 ise x=?a)-2 b)4 c)-7 d)318) 2x–1 = 107 ise x=?a)25 b)45 c)54 d)62

 

 DENKLEM SORULARININ ÇÖZÜMLERİCevap 1) x + 6 = 13 ise bulmamız gereken bilinmeyen x olduğu için; onu yanlız

bırakmamız gerekiyor. Bu nedenle yanındaki +6 eşitliğin diğer tarafına – 6

olarak geçer ve denklemimiz;x = 13 – 6 haline gelir. Buradan x = 7 olarak bulunur.Cevap 2) x – 3 = 2 denkleminde ise x’ in yanındaki –3 eşitliğin diğer tarafına +3

olarak geçer.x = 2 + 3 olur ve buradan x = 5 olarak bulunur.Cevap 3) 3x + 5 = 14 ise, önce bilinmeyenimizin yanındaki +5’ i diğer tarafa –5

olarak geçiriyoruz.3x = 14 – 5

3x = 9 olarak bulunuyor. x’in başında bulunan 3 çarpanı ise eşitliğin diğer tarafındaki

9’un yanına bölen olarak geçer. Buradan;

x = 9 / 3

x = 3 olarak bulunur…UNUTMAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BİR SAYIYI VEYA HARFLİ İFADEYİ EŞİTLİKTE YER DEĞİŞTİRİRKEN; MUTLAKA

İŞLEM ÖZELLİĞİNİ DE DEĞİŞTİRİCEKSİNİZ… YANİ; TOPLANAN SAYI EŞİTLİĞİN

DİĞER TARAFINA ÇIKARILAN OLARAK, ÇIKARILAN SAYI TOPLANAN OLARAK,

ÇARPIM DURUMUNDA OLAN SAYI DİĞER TARAFA BÖLEN OLARAK, BÖLEN

SAYI İSE DİĞER TARAFA ÇARPAN OLARAK GEÇER.. KISACA

Toplama —- Çıkarma

Çıkarma —- Toplama

Çarpma —- Bölme

Bölme —- Çarpma şeklinde yer değişikliği yapılır…Cevap 4) 5x – 6 = 19 ise öncelikle bilinmeyen sayımızın yanındaki –6’ diğer

tarafa atıyoruz.

5x = 19 + 6 yapıyor ve toplayınca

5x = 25 oluyor. X’ in başındaki 5 çarpanı da diğer taraftaki sayının yanına

bölen olarak geçiyor. Buradan;

x = 25 / 5 ve x =5 olarak bulunuyor.

 

 Cevap 5) 2x + 5 = 5 ise +5 i diğer tarafa –5 olarak geçirdiğimizde;

2x = 5 – 5 ve

2x = 0 bulunuyor…2 çarpanı da bölen geçiyor..

x = 0 / 2

x = 0

Cevap 6) x + 5 = 3 ise +5 diğer tarafa –5 geçer ve;

x = 3 – 5

x = – 2 olarak bulunur.

Cevap 7) 5 – x = 3 ise bilinmeyenimizin yanındaki +5 diğer tarafa geçer

– x = 3 – 5 ve buradan;

– x = – 2 olur. Fakat bilinmeyenimizin pozitif olması gerektiğinden;

Her iki tarafı – ile çarparız ve sonuçta;

x = +2 olur

Cevap 8) –9 –x = 10 ise –9 diğer tarafa +9 geçer;

–x = 10 + 9 olur. Ve buradan;

–x = 19 olur. x’in pozitif olması gerektiğinden

x = –19 olur.Cevap 9) –5 –2x = 9 ise –5 diğer tarafa;

–2x = 9 + 5

–2x = 14 olur. –2 çarpanı diğer tarafa bölen olarak geçer ve;

x = 14 /–2

x = –7 olarak bulunur.Cevap 10) 2.(x – 1) + x = 4 denkleminde öncelikle parantezin açılması gerekir.

Bu nedenle 2 ile parantezin içindeki x ve –1 sayılarını çarparız. Çarpınca;

2x – 2 + x = 4 olur. eşitliğimizin sol tarafında iki tane x’li bilinmeyen var.

Önce bunları toplayalım;

3x – 2 = 4 sonra da –2’yi diğer tarafa geçirelim…

3x = 4 + 2

 

  3x = 6 ve 3 çarpanını da bölen olarak geçirirsek;

x = 6 / 3

x = 2 olarak bulunur.

  Cevap 11) 3.(2x + 1) – 5 = 16 denkleminde yine ilk olarak parantezleri açarız.6x + 3 – 5 = 16 sonra sayılar arasında işlem yaparız.

6x – 2 = 16 sonra –2’yi diğer tarafa geçirelim

6x = 16 + 2

6x = 18 ve en son 6 çarpanı diğer tarafa bölen olarak geçer ve;

x = 18 / 6

x = 3 olarak bulunur.

Cevap 12) 3.(2x – 3) –2.(1 – 3x) = 1 denkleminde ise yine ilk önce her iki

parantezi de açıyoruz. Açarken parantezin içindeki her iki ifadeyle de çarpmayı

unutmayın…6x – 9 –2 + 6x = 1 daha sonra x’li ifadeleri kendi arasında, sayıları da kendi

arasında işleme sokuyoruz…12x – 11 = 1 sonra –11’i diğer tarafa +11 olarak geçiriyoruz.

12x = 1 + 11

12x = 12 son olarak 12 çarpanını diğer tarafa bölen olarak geçiriyoruz..

x = 12 / 12

x = 1 oluyor.

Cevap 13 ) 2x – 5 + 3x = 4 + 7x + 13 denkleminde önce her iki tarafında aynı olan

ifadeleri birbiriyle topluyoruz.5x – 5 = 7x + 17 oluyor. Eşitliğin her iki tarafında da x bilinmeyeni olduğundan

bunları tek bir tarafta toplamamız gerekiyor.. Yer değişikliği yaparken

küçük olan ifadeyi büyüğün yanına geçiricez.. Sol taraftaki 5x,

sağ taraftaki 7x’in yanına geçecektir. İşaret değiştirerek tabi;

– 5 = 7x – 5x +17 (7x ten 5x i çıkarıyoruz)

– 5 = 2x + 17 şimdi de bilinmeyenimizin yanındaki +17’yi diğer tarafa –17 olarak

geçiriyoruz.

– 5 – 17 = 2x

– 22 = 2x sonrada x’in başındaki 2 çarpanı bölen olarak geçiyor

– 22 / 2 = x

–11 = x olarak bulunuyor.

Cevap 14) 5.(3 – 2x) = 15 önce parantez açılır…

 

 

  15 – 10x = 15 sonra 15 diğer tarafa –15 olarak geçer.

–10x = 15 – 15

–10x = 0

x = 0 / –10

x = 0 olur.

 

  Cevap 15) 2.(5x + 3) + 8 = 34 önce parantez açalım..

10x + 6 + 8 = 34 sora sayıları toplayalım

10x + 14 = 34 sonra +14 diğer tarafa geçsin..

10x = 34 – 14

10x = 20 x’in başındaki 10 çarpanı bölen geçer;

x = 20/10

x = 2 olarak bulunur.

Cevap 16) 3 eksiğinin 7 katı 63 eden sayı kaçtır demek; hangi sayıdan 3’ü çıkarır

7 ile çarparsak 63 eder anlamına geliyor. Biz o sayıyı bilmediğimiz için 3 çıkarıp 7 ile

çarpamayız…

AMAA işlemi tersten yaparsak; yani sonuç olan 63’ü 7 ile bölersek

(çarpmanın tersi bölmedir.)

63 / 7 = 9 olur.. ve daha sonra 3 çıkarmak yerine 3 eklersek

9 + 3 = 12 bu sayıyı bulmuş oluruz.. cevap: 12

Cevap 17) 5.(x – 2) = 3x – 4 yine önce parantez açılır..

5x – 10 = 3x – 4 sonra küçük olan 3x, 5x’in yanına gelir.

5x – 3x – 10 = – 4

2x – 10 = – 4 sonra –10 yer değiştirir.

2x = – 4 + 10

2x = 6 sonra 2 çarpanı bölen olarak geçer

x = 6/2

x = 3 olarak bulunur.

  Cevap 18) 2x – 1 = 107    sonra 2x=108 den x=54 olur...
. Cevap 54

 

 

1 1 1