Cevaplar

2012-12-17T17:50:27+02:00

Kur’an-ı öğrenin ve okuyun! Çünkü Kur’an-ı öğrenip okuyan ve onun hükümleriyle amel edip yaşayanın misali, içi misk dolu bir keseye benzer; kokusu her yana yayılır. Kur’an-ı okuyup onu sadece içinde tutan, ağzı düğümlü misk torbasına benzer. Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace(Hazinetül Esrar Sh.60) 

 

Sizin en hayırlılarınız, Kur’an-ı okuyan ve okutandır. İbn-i Mace, Camiu’s-Sağir(Hazinetül Esrar Sh.67) 

 

Ya Eba Hureyre! Kur’an-ı öğren ve öğret. Ölüm sana gelinceye kadar buna devam et. Bu halde bulunduğunda ölüm sana gelecek olursa, müminler Beytullah’ı tavaf ettiği gibi, meleklerde senin kabrine haccedeceklerdir. Şerh-i Şatibiyye (Hazinetül Esrar Sh.66) 

 

Kur’an kimi beni zikretmekten ve benden bir şey istemekten meşgul edip alıkoyarsa, dilekte bulunanlara verilenin en üstününü ona veririm. Hadisi Kudsi-Tirmizi(Hazinetül Esrar Sh.67) 

 

Kur’an-ı yüklenenler Allah’ın dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden, Allah’a düşmanlık etmiştir. Onları dost edinen, Allah’ı dost edinmiştir Buhari, Firdevs, İbn-i Abbas(R.A) (Hazinetül Esrar Sh.83) 

 

Kur’an-ı taşıyan(kalbinde ve kafasında ona muhafaza eden), İslam sancağını taşıyandır. Ona ikramda bulunan Allah’a saygı göstermiş olur; ona ihanet eden, Allah’a ihanet etmiş olur. Allah’ın laneti böylesine olsun. Firdevs, (Hazinetül Esrar Sh.83) 

 

Kur’an-ı kalbinde, hafızasında taşıyanlar, kıyamet günü Cennet ehlinin başı ve ileri gelenleridir. Taberani (Hazinetül Esrar Sh.83)

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-17T18:17:29+02:00

İmam Malik’e ulaştığına göre,  Hz. Peygamber (s.a.v) şunu söylemiştir: “Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah’ın Kitab’ı ve Resûlünün sünneti”  / Muvatta, Kader 3, (2, 899)

 

——————————————————————————–

Bir evde Kur’an okunduğunda melekler hazır olur. Şeytanlar çekilir. Ev halkına genişlik hasıl olur ve hayır çok, şer az olur. Bir evde ise Kur’an okunmadığında, orada şeytanlar hazır olur, melekler bulunmaz, ev halkına darlık gelir, hayr azalır ve şer çoğalır.  / Ramuz’ül-Ehadis, 196-2

 

——————————————————————————–

Kur’an-ı okuyun. Onu güzel okuyun. Tahkim edin, ona sahip olun, hüzünle okuyun. Muhammed’in (s.a.v) nefsi kudret elinde  olan Allah’a yemin ederim ki, insanların kalplerinden onun gidişi, bağlı devenin ipinden kurtulmasından daha kolay olur.  / Ramuz’ül-Ehadis, 253-11

——————————————————————————–

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu; “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” - Ravi: Osmân B. Affân  (r.a.) / Buhari, Hadis no: 1775

——————————————————————————–

Bu Kur’an, hoşlanmayan için gayet zordur. Ona ısınana ise gayet kolay gelir. Hadisime (söz ve davranışlarıma)  gelince, hoşlanmayan için gayet zor, tâbi olan içinse gayet kolaydır. Bir kimse benim hadisimi dinler, hemen hıfz eder ve tatbik ederse mahşerde Kur’an ile haşrolur. Hadis’ime ehemmiyet vermeyen ise Kur’an’ı hor görmüş olur. Kim de Kur’an’ı  hor görürse dünya ve ahirette hüsrana uğrar. - Rivayet: Hz. Ebû Mûsa (r.a.) / Ramuz’ül Ehadis 133o-7
0