1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihi ve önemi hakkında çok kısa bilgi.

2) Türklerin İslamiyet'i kabulü ile birlikde siyasi,sosyal ve kültürel alanlarda ne tür değişiklermeydana gelmiş olabilir?

3) Türk büyüklerinin hayatlarından yararlanarak ilk Türk-İslam devletlerinin siyasal,sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin hangi çıkarımlarda bulunuyorsunuz?

4) Kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların kültürel hayatımızdaki yeri nedir?

Bu soruların cevaplarını benim yazdığım gibi yaparmısınız?Puan almak için yorum yapanı engellerim!

1

Cevaplar

2012-12-17T19:15:45+02:00

1-) Türk Silahlı Kuvvetleri, iç ve dış düşmanlara karşı, ülkemizin varlığının ve bekasının en büyük teminatıdır. Bu şerefli kurum, milli varlığımızı korumak için yüzbinlerce şehit vermiş, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir ordunun mirasçısıdır. Yüksek karakterini ve üstün seciyesini Türk’ün ayak bastığı her karış toprakta tarih boyunca ispatlamıştır.

 

2-) Türkler tarihleri boyunca pek çok din ve inanış biçimini benimsemiştir.Ancak bu dinler içerisinde en çok Göktanrı ve İslamiyet yayılmıştır.Bir toplumun sahip olduğu dini;sanatını,geleceğini,giyim kuşamını,ahlak yapısını,zevklerini,dilini ve ortak amaçlarını etkilemektedir.Bu nedenle din değiştirmek oldukça zordur.8 yy. ile 12.yy arasında Türk toplumu tarihinin en köklü değişimini yaşamış,bu nedenle tarihçiler Türk tarihinin İslamiyet öncesi ve sonrası olarak 2 bölümde incelemişlerdir.

 

3-) Türk-İslam devletlerinde ülke çeşitli bölge ve eyaletlere ayrılmıştır. Bu yönetim birimlerinin başında merkezden atanan hanedan mensubu melikler, şehzadeler ve askeri valiler idareci olarak görev yapmıştır. Özellikle Büyük Selçuklular ve daha sonraki Türk-İslam devletlerinde merkezi yönetim gelişmiş ve merkezi otoriteye önem vermişlerdir.

 

4-) Cevap: Dini Bayramlar

Dini bayramların günleri "kameri takvim" e göre hesaplandığı için, şu an kullanılan takvimde her yıl aynı tarihe rastlamaz. Her yıl onar günlük gerilemeyle gelen ramazan ve kurban bayramları böylece değişik mevsimlerde kutlanabilmektedir. Ramazan bayramı Kameri takvime göre Şevval ayının ilk üç günü, Kurban bayramı ise Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün süreyle kutlanır. Bu bayramlar halk geleneklerinde eskisi kadar olmasada hal' canlı bir şekilde varlıklarını sürdürmektedirler.

 

 

1 5 1