Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-17T18:10:17+02:00
      1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı. 3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılması. 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmesi. 8 Nisan 1924 Şeriye Mahkemelerini kaldıran yeni Mahkemeler Teşkilatı Kanunu'nun kabulü. 25 Kasım 1925 Şapka Devrimi'ne ilişkin kanun TBMM'de kabul edildi. 30 Kasım 1925  Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapatılmasına Dair Kanun. 26 Aralık 1925 Uluslararası Takvim ve Saat Hakkındaki Kanunların kabulü. 17 Şubat 1926 Türk Medeni Kanunu'nun kabulü. 1 Kasım 1928 Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun. 1 Nisan 1931 Ölçüler Kanunu. 26 Kasım 1934 Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun. 3 Aralık 1934 Bazı Kıyafetlerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun. 21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu kabul edilmesi. 5 Aralık 1934 Kadınlara milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının tanınması.   
1 5 1
2012-12-17T18:11:03+02:00

www.ataturkinkilaplari.com/ak/134/kisaca-ataturk-ilke-ve-inkilaplarinin-anlatimi

0