Cevaplar

2012-12-17T18:11:24+02:00

Sarıkamış Harekatı (22 Aralık1914), Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı devleti ve Rus Hanedanlığı arasında Sarıkamış'da gerçekleşmiş, sonucu Osmanlı devleti tarafı için büyük bir başarısızlık ile sonuçlanan bir askeri manevradır.
Rus çarı Nikola’nın yıllarca yenemediği ve kaçarak canını zor kurtardığı cephe de bir dram bayrağı dalgalanıyordu. İngilizleri arayıp Türkleri yenmenin yolunu soran Nikola’ya cevap Çanakkale Cephesini açmaktı. Böylece ordular Çanakkaleye sevk edilecek ve Doğu cephesi güçsüzleşecekti. Enver paşa bu durumda bir plan yaparak ütopik düşlerini de yanına almayı unutmadan, Oltu’dan, Allahuekber Dağlarını aşarak Sarıkamış’ı kurtaracak ve ötesine geçecekti. Enver Paşa’nın amacı Kafkasya’dan sonra Hindistan ve Afganistan’a yürümekti.
Ne yazık ki Enver Paşa planına bir şeyi katmamıştı, o da doğa koşullarıydı. Sarıkamış’ın soğuğu çok(–40 derece) sert olurdu. Allahuekber Dağlarında ki tipi ve boranda hesapta yoktu ve bu hesapsızlık 90 bin askeri tek kurşun atmadan şehit düşürdü.
Kaydedilen gerçek tarih çok iyi biliyor ki, bu tarihin gerçek belgeleri ABD ve Alman devlet arşivlerinde vardır. Kendi toprağında sürgün düşmüştür bu insanlar. Sarıkamış dramı şehitleri aslında 120 bin kişidir.
Savaşın kayıpları birçok kaynakta 90 bin kişi olarak görünmesine rağmen bazı tarihçiler [1] bu sayının oldukça abartılmış olduğu ve gerçek kayıpların 35 - 40 bin civarında olduğunu savunuyorlar. Savaşın en hazin kısmı ise Osmanlı kayıplarının bir çoğunun Rus'lar ile yapılan çarpışmalarda değilde ağır soğuk hava koşulları yüzünden şehit olmuş olmalalarıdır.
Savaştan sonra İstanbul'da dönen Enver Paşa uzun bir süre Sarıkamış Savaşı hakkında hiçbir haber, bildiri, yayın yapılmasını engellemiş ve Osmanlı halkı savaşta olup bitenleri uzun yıllardan sonra öğrenebilmiştir.

Sarıkamış Operation (22 Aralık1914), the Ottoman Empire during World War I and the Russian dynasty, took place between the Sarıkamış'da, resulting in a major setback for the sides of the Ottoman Empire as a result of a military maneuver.
The Russian Tsar Nicholas I can not win over many years and saved hard to escape his life in front of a waving flag of drama. Nicholas search for answers asking for the path of the British Dardanelles front açmaktı the Turks were defeated. Thus, to be shipped to the armies and the eastern facade güçsüzleşecekti straits. Enver Pasha in this case, the utopian dreams of making a plan to get him in, not forgetting the Oltu, Allahu Akbar and beyond to save Sarıkamış would pass beyond the mountains. India and Afghanistan, the Caucasus, and then walk the purpose of Enver Pasha.
Unfortunately, one thing's plan katmamıştı Enver Pasha, he koşullarıydı nature. Sarıkamış very cold (-40 degrees), it would be hard. I did not have the account type and boranda Allahu Akbar Mountains and the hesapsızlık 90 thousand soldiers died lowered without firing a shot.
You know very well that the real recorded history, documents, U.S. and German government archives, this history is real. Exile in his own land, this people has decreased. Sarıkamış the martyrs of the drama is actually 120 thousand people.
Losses in the war, 90 thousand people appear to be many sources, although some historians, [1] that this number is quite exaggerated and the actual losses 35-40 thousand argue that. The sad part of the war with the Ottoman loss of most of the Russians have been killed by collisions olmalalarıdır not heavy cold weather conditions.
After the war, returning to Istanbul, Enver Pasha, War Sarıkamış a long time no news, papers, publications, and has discouraged öğrenebilmiştir After long years Ottoman people what is going on in the war.
1 5 1