Cevaplar

2012-12-17T18:28:38+02:00

Parlamento, halka ait olan egemenliğin temsilcileri aracılığıyla kullanıldığı demokra­tik ülkelerde yasama organına verilen genel addır. Günümüzde uluslarüstü toplulukların temsili karar organlarına da parlamento denmektedir. Avrupa Topluluğu'nun temsili nite­likteki organı olan Avrupa Parlamentosu bunun bir örneğidir.


1 5 1
2012-12-17T18:32:33+02:00

Yasama gücüne ve yetkisine sahip meclis veya meclisler. Parlamento lügat manasıyle, müzakere eden, yani bir karara varmak üzere, belli mevzular üzerinde konuşan heyet demektir. Parlamento kelimesinin doğuş yeri İngiltere’dir. On üçüncü yüzyılın başlarında kullanılmaya başlanmıştır.

 

0