Cevaplar

2012-12-17T18:44:55+02:00

 

Havadaki ağırlığı 80 N olan bir cismin : 
- K sıvısı içindeki ağırlığı 50 N dur
- L sıvısı içindeki ağırlığı 60 N dur
- M sıvısı içindeki ağırlığı 30 N dur
Buna göre K , L ve M sıvılarının özkütlelerinin büyükten küçüğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A)  K > L > M B)  L > K > M C)  M > K > L D)  M > L > K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Aşağıda sırasıyla ağırlığı ve yüzey alanı verilen cisimlerin hangisinin tabana uyguladığı basınç en fazladır?

 

A)  500 10 B)  500 50 C)  100 10 D)  100 50

2 3 2