Cevaplar

2012-12-17T18:58:00+02:00

http://www.bunedir.org/unsuz-turemesi-nedir

2 1 2
2012-12-17T18:58:29+02:00

af + etmek = affetmek ret + etmek =reddetmek his + etmek = hissetmek Zan-etmek =Zan netmek, Ret-etmek= red detmek Hal-etmek =hal letmek… 
red+etmek=reddetmek

 

bekl-e-yor        ®      bekl-i-yor kalm-a-yor        ®     kalm-ı-yor özl-e-yor        ®        özl-ü-yor soll-a-yor        ®       soll-u-yor
örneklerinde bu daralma görülmektedir. “-yor” ekin den başka bir ekin ya da sesin darlaştırma özelliği yoktur. Ancak tek heceli olan “de- , ye-” fiilleri, kendinden sonra gelen “y” sesinden dolayı darlaşabilir.
de - yor        ®        di - yor de - yerek    ®        di - yerek de - yen       ®        di - yen
Ancak bazen darlaşma olmayabilir.
de - y - ince        ®        de - y - ince
1 1 1