A-Aşağıdaki sorulardaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.. ( 4 Puan) 1 -Dışarıdan gelen bir uyarıya vücudun verdiği ani tepkiye …….......……… denir. 2 -Dinamometre cisimlerin …………….............. özelliklerinden yararlanılarak yapılmıştır. B-Aşağıdaki ifadeleri Doğru (D) ve Yanlış (Y)olarak adlandırınız .( 4 Puan) 1-……-Dilin uç kısmı tatlı, arka kısmı acı tatların algılanmasını sağlar. 2 ....... Kurmalı saat içindeki yaylar, çekim potansiyel enerjisine sahiptir. 3- ..... Hormonlar besinlerin sindirilmesini sağlarlar. 4- ..... Damda duran kedi kinetik enerjisine sahiptir.Bu enerji kedi aşağıya doğru atlamasından itibaren potansiyel enerjisine dönüşür. C Aşağıdaki Soruların doğru seçeneklerini üzerinde işaretleyiniz S.1) Yayların sıkıştırılması veya esnetilmesiyle meydana gelen enerji çeşidi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A-) Esneklik potansiyel enerjisi B-) Kinetik ener C-) Çekim potansiyel enerjisi D-) Isı enerjisi S.2) Aşağıdakilerden hangisi dilin görevlerinden değildir? A)Konuşmaya yardımcı olmak B) Tat almak C)Yutmaya yardımcı olmak D) Besinleri sindirmek S.3) Deri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sadece solunuma yardımcıdır B) Üst deri cilt rengini veren tanecikler içerir C) Üst deri her yerde aynı kalınlıkta değildir D) Duyu almaçları alt deridedir S.4) Östaki borusunun görevi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A) Vücut dengesini sağlar B) Kulak zarını nemlendirir C) İşitmeyi sağlar D)İç basınç-Dış basınç dengesini sağlar S.8). Ayşe’nin annesi uzaktan gelen otobüsün plakasını iyi görmüyor fakat,gazete okurken net görmektedir. Ayşe’nin annesindeki göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyop B)Katarakt C) Astigmatizm D)Hipermetropluk S.9) Göz, Kulak ve Burunda duyu almaçlarının bulunduğu bölgeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Gözde Kulakta Burunda A-) Sarı benek Salyangoz Sarı leke B-) Kör nokta Salyangoz Sarı leke C-) Mercek Zar kıkırdak D-) Sarı benek örs Sarı leke S.10)- (A) Enerji hakkında verilen aşağıdaki bilgi¬lerden hangisi yanlıştır? A) Sürati artan bir cismin kinetik enerjisi de artar. B) Gerilmiş bir yayın potansiyel enerjisi vardır. C)Yüksekteki cisimlerin potansiyel enerji¬leri vardır. cevaplayın yoksa şikayet ederim

1

Cevaplar

2012-12-18T20:41:30+02:00

1. refleks

2.genleşme olabilir benim aklımda bunlar kalmış                                         

0