Cevaplar

2012-12-17T19:19:51+02:00

Hidrografya; gerek yeryüzünde bulunan sular gerekse yeraltı sularını inceleyen bilim dalıdır. Fiziki Coğrafya’nın bir kolu olan Hidrografya, okyanus ve deniz çanaklarının morfolojik karakteriyle bunları dolduran su kütlesinin yüzeyinde ve içinde meydana gelen olayları (deniz suyunun sıcaklığı, tuzluluğu ve hareketleri) ve karalar üzerindeki göllerin

1 1 1
En İyi Cevap!
2012-12-17T19:21:10+02:00

Hidrografya; gerek yeryüzünde bulunan sular gerekse yeraltı sularını inceleyen bilim dalıdır.Hidrografya ( Türkçesular coğrafyası), yeraltı ve yer üstü sularının oluşum ve dağılımlarını araştıran ve insan yaşamı üzerine etkilerini inceleyen bilim dalıdır.


Yunanca, "hidro" (su) ve "graphein" (tasvir) kelimelerinden oluşan Hidrografya, yeryüzünde bulunan suları (


kaynak
akarsu


göl


deniz ve 


okyanus) ve 


yeraltı sularını inceler. 


Fiziki coğrafyanın bir kolu olan hidrografya, okyanus ve deniz çanaklarının morfolojik karakteriyle bunları dolduran su kütlesinin yüzeyinde ve içinde meydana gelen olayları (deniz suyunun sıcaklığı, tuzluluğu ve hareketleri) ve karalar üzerindeki göllerin nasıl oluştuğunu, göl sularını ve göllerdeki seviye değişikliklerini, kaynakları, akarsuları ve rejimlerini inceler.


Hidroloji, akarsu bilimi, göl bilimi (limnoloji) ve okyanus bilimi (oseonografya) hidrografyanın yararlandığı bilim dallarıdır.

Yağışlar sonucu yeryüzüne düşen suların bir kısmı yüzeyden akarken bir kısmıda yeraltına sızararak depolanırlar veya buralarda akış gösterirler. Bunlara Yeraltı Suları denir. Bu suların kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yerlere de Kaynak denir.  kolayy gelsınnn .

1 5 1