1)Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler ve ülkeler eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır?

A)Batı Cephesi --> Yunanlılar B)Doğu Cephesi --> Ruslar C) Güney Cephesi --> Fransızlar D)Batı Cephesi --> Ruslar

2)Türk ordusu batı cephesinde aşağıdaki savaşlardan hangisini yapmamıştır?

A) 1. İnönü Savaşı. B) Sakarya Savaşı C) 2. İnönü Savaşı D) Trablusgarp Savaşı

1

Cevaplar

2012-12-17T19:38:47+02:00

doğu cephesi o olmamalı yanlış

0