Cevaplar

2012-12-17T19:47:52+02:00

Orman ağaç,
Ağaç, tek gövdesi bulunan, beslenmeyi ana ve yan köklerden alan 4-5 m boyundaki odunsu bitki

Toprağa düşen tohumdan en önce fide meydana gelir Hücrelerinin çoğalmasıyla dal ve yapraklar, gövde ve kök olarak üç parçadan ibaret bir ağacın küçük bir modeli olur Her yıl ağacın dallarında ve köklerinde yeni sürgünler çıkarken, gövdede de bir tane yıllık halka meydana gelir Bu halkalar, ağacın enine büyüyerek yaptığı odun tabakasıdır Yağışı bol yıllarda, Fide bir yıl sonra fidan halini alır

flora ve hayvani canlılar topluluğu Orman; belirli yükseklikteki ve büyüklükteki ağaçlar, çalı, otsu bitkiler,
Bir bölgedeki bitki listesidir Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü

mantarlar,
Mantarlar Kök, gövde, yaprak ve klorofile sahip olmayan renksiz, basit yapılı organizmalar Klorofil ihtiva etmemeleri sebebiyle suyosunların (Alg) dan; çok hücreli (bir kısmı tek hücreli) ve büyük olmaları, üreme ve hayat tarzları ve hücre yapıları bakımından bakterilerden ayrılır
Mantarları inceleyen bilim dalına da “Mikoloji” denir

Tarihçe: Mantarların tanınması çok eski zamanlara kadar uzanmaktadır Bitkiler üzerinde mantarların ürediği ve zararlara sebebiyet verdiğine dair ilk b

mikroorganizmalar ve çeşitli
Mikroskobik (çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olup ancak mikroskop ile görülebilen) organizmaların genel adı

hayvanlarla, toprağın birlikte meydana getirdiği, aynı zamanda topluma çeşitli faydalar sağlayan bir servettir Bu denge olmadıkça, ormanların sağlığı ve varlığını korumak çok güç, hatta imkansızdır

4 2 4