Cevaplar

2012-12-17T22:06:42+02:00

Çocukların okuduğunu anlama, yazılı-sözlü anlatım, görsel okuma ve görsel sunu, kelime dağarcığının zenginleşmesi, okumaya karşı isteklilik, zihinsel süreçlerin aktif kılınması gibi birçok gelişmeye katkı sağlayacak olan çocuk yayınları, gelişim sürecinde çocuk gelişiminin önemli unsurları olmak konumundadır.

Okul eğitiminde öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel dil becerileri şu maddelerde ifade edilmektedir(MEB, 2004, 7): Türkçe'yi doğru ve güzel kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı şartlarda gerçekleştirilmesine katkı saylayacak olması bakımından önemli bir adımdır.
 Özellikle ülkemizde yayınlanan çocuk kitaplarının hemen tamamına yakınında bu durum görülmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar yapan bilimsel kuruluşun olmayışı, var olan kuruluşlarda da yeterli kalifiye elemanın bulunmayışı çocuk yayınlarında başıbozukluğa ve vurdum duymazlığa sebep olmaktadır (Yalçın vd., 2002, 125-126). Şirin'e göre çocuk edebiyatı üzerine eleştiri ortamının olmaması ve çocuk edebiyatı araştırmalarının çok sınırlı olması nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerine ulaşmayı engellemektedir (Şirin, 2000, 100).

Günümüzde okul temelli yaşantı düzenlemeleri, öğrencilerin plnlanan zaman içerisinde kitap okuma aktiviteleri içerisinde olmalarını gerekli görmektedir. Okullar kitap okuma saatleri oluşturmakta, yarışmaları düzenlemekte, bakanlık öğrencilerin okumalarını teşvik için özendirici uygulamalar içerisine girmektedir.

Çocukların okuma alışkanlıklarının kazandırılması sürecinde kullanılacak okuma materyallerinin nitelikleri de önemli bir realite ve sorun olarak ele alınıp değerlendirilmesi gereken bir konudur. Millî Eğitim Bakanlığı'nın ders kitapları ve diğer yardımcı materyallere ilişkin kriterler oluşturup uygulamaya çalışmasına karşın (MEB, 2005), bu konuda yeterli aşama kaydettiği tartışmalıdır.

Ülkemizin mevcut çocuk edebiyat literatürü içerisinde yer teşkil eden çocuk hikye ve romanları nitelik olarak araştırılma ihtiyacı içerisindedir.

Bu araştırma bu eserlerin edebî yönü dışında gözlenebilir, ölçülebilir niteliklerini ortaya çıkarmayı hedeflemiştir. Bu çerçevede içerik, teknik tasarım ve düzenleme, kapak tasarımı ve düzenleme, dil ve anlatım, kullanım kolaylığı, ölçme ve değerlendirme ve yazar ve kitap hakkında bilgi boyutlarında araştırılmıştır.

Kaynak: http://www.odevsor.com/E%C4%9Fitsel-Bir-Materyal-Olarak-%C3%87ocuk-Hikaye-Ve-Romanlar%C4%B1-indir-57430.htm#ixzz2FLEjFjE5

0