Cevaplar

2012-12-17T20:23:48+02:00
Kitapta Allah aşkı Peygamber sevgisi işlenmiştir. Hikmet: Hoş, hayırlı anlamlarına gelir. Sade ve yalın bir dil kullanılmıştır. Aruz ve hece ölçüsü bir arada kullanılmıştır. Dörtlük ve beyitle yazılmıştır. 144 hikmet ve 1 münacaattan oluşur.(2009 yılında bulunan yeni hikmetlerle bilinen hikmet sayısı 217 olmuştur. Dr. Hayatı Bice tarafından hazırlanan 5. baskıda yeni hikmetler günümüz Türkçesi ile de yayınlanmıştır.) Eser Karahanlı Türkçesinin hakaniye lehçesiyle yazılmıştir İstifham (soru sorma) ve Tecahül-i Arif (bilipte bilmezlikten gelme) sanatları kullanılmıştır. Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Ahmet Yesevi hikmetleri Karahanlı Türkçesiyle söylemiştir. Hikmetler dini tasavvufi şiirlerdir. 63 yaşından sonra toprağın altında yaşamayı seçmiştir. Allah'a yakın olma isteği vardır. Şiirlerde ulusal ögeler (ölçü, nazım biçimi, yarım uyak) ile İslamlıktan gelme yabancı ögeler (din ve tasavvuf konuları, yabancı sözcükler) bir arada kullanılmıştır. Eserin uyaklanışı abcd dddb eeeb şeklindedir.Dördüncü dizelerin birbiriyle uyaklı oluşu hatta zaman zaman aynen tekrarlanışı bu şiirlerin musiki ile okunmak için söylendiğini gösterir. Eser 12. yy'a aittir. Divan-ı Hikmet'i Ahmet Yesevi yazmamıştır. Ahmet Yesevi'nin kurduğu tarikattaki Şaban Durmuş, Ahmet Yesevi'nin görüşlerini ve düşüncelerini kitap haline getirmiştir. Didaktik ve manzum bir eserdir. Ahmet Yesevî 63 yaşından sonra bir yere kendini kapatmıştır ve Hz Muhammed gibi 63 yaşında ölmek istemiştir ama 73 yaşında hayata veda etmiştir. Türk edebiyatı tarihinde "Divan-ı Hikmet"in önemi İslamiyet'ten sonraki Türk edebiyatının daha önce yazılan Kutadgu Bilig'den sonraki bilinen en eski örneklerinden biri ve tasavvuf Türk Edebiyatı`nın ilk eseri oluşudur. Lirik ve didaktik özellik gösterir.
0
2012-12-17T20:43:02+02:00

- 12. yüzyılda tasavvuf edebiyatının kurucusu Hoca Ahmet Yesevi'nin '' hikmet '' adı verilen şiirlerinin toplandığı eserdir. 

- Hakaniye lehçesiyle yazılmıstır ve içinde arapca ve fransızca kelimeler içerir.

- hilmetler tasavvuf-i halk şiirinin ilk örneğidir.

- nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıstır.

- 7 li ve 12 li hece ölcüsüyle yazılmıstır. 

- konusu ilahi aşktır.

-yalın dil ve canlı üslup kullanılmıstır.

- siiirler didaktik ve lirik özellikler taşır :) 

0